Nabór pracowników do Przedszkola Samorządowego nr 1 we Władysławowie

Nabór pracowników do Przedszkola Samorządowego nr 1 we Władysławowie (link otworzy duże zdjęcie)


W związku z otwarciem nowego Przedszkola Samorządowego we Władysławowie, w ramach projektu
: „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w gminie Władysławowowspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dyrektor przedszkola poszukuje pracowników na stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne.

Stanowiska pracy:

-        Nauczyciel wychowania przedszkolnego – 10 wakatów,

-        Pomoc nauczyciela – 3 wakaty,

-        Sprzątaczka (woźna oddziałowa) – 1 wakat,

-        Konserwator-dozorca – (0,5 etatu) – wakat.


Przedmiot naboru (dotyczy wszystkich stanowisk):

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe we Władysławowie, ul. Drogowców 1, 84-120 Władysławowo.

 
Okres zatrudnienia: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. z możliwością przedłużenia umowy.


Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.


Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy lub 1/2 etatu w zależności od stanowiska pracy.

 

Zasady naboru:

Zainteresowane osoby proszone są o składanie kompletu dokumentów w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie ul. Morska 1  w sekretariacie do dnia 19 lipca 2019 r. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla na kopercie.

Dokumenty, które zostaną dostarczone po terminie, nie będą brane pod uwagę.


Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola w terminie do 7 dni od momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.


Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim we Władysławowie oraz na stronie internetowej Urzędu do dnia 30 lipca 2019 r.

Logotypy

Opublikowano: 05 lipca 2019 08:36

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Ogłoszenie - stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego - 10 wakatów [220.85 KB]

Ogłoszenie - stanowisko Pomoc nauczyciela w przedszkolu - 3 wakaty [206.11 KB]

Ogłoszenie - stanowisko Sprzątaczka (woźna oddziałowa) - 1 wakat [199.75 KB]

Ogłoszenie - stanowisko Konserwator-dozorca - (0,5 etatu) - wakat [190.83 KB]

Wyświetleń: 1844

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.