Informacja dla osób planujących zakup działki nad morzem na terenie Gminy Władysławowo

 

Szanowni Państwo,

Jeśli planujecie zakup działki nad morzem, na terenie gminy Władysławowo zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Około 80% naszej gminy pokrytych jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a przeznaczenie poszczególnych działek jest ściśle określone.

Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe naszej gminy, wiele działek wyłączonych jest z możliwości zabudowy, dla zachowania wartości środowiskowych oraz piękna krajobrazu. Wyłączone z zabudowy są m.in. tereny otwartych łąk pomiędzy Karwią, Ostrowem i Jastrzębią Górą, położone na terenie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, czy tereny rolne i leśne w Chłapowie.

Nie każdą działkę można zagospodarować i zabudować. Zakaz zabudowy dotyczy wszelkich obiektów w tym również obiektów nietrwale związanych z gruntem np. domków turystycznych, letniskowych, rekreacyjnych, przyczep holenderskich czy angielskich.

Z uwagi na pojawiające się często ogłoszenia dotyczące tanich działek tzw. „rekreacyjnych”  w rzeczywistości będących terenami bez możliwości jakiegokolwiek zagospodarowania, przed zakupem koniecznie należy sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Informacje te dostępne są w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w pok. 325, pod nr tel.: 586745442 oraz 586745443,a także  na stronie: mwladyslawowo.e-mapa.net.

sprawdz_swoj_plan___instrukcja.jpg

Opublikowano: 07 maja 2020 13:22

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 545

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.