Projekt „Z powrotem na rynku pracy” (rekrutacja do 30/11)

Plakat - Z powrotem na rynku pracy (link otworzy duże zdjęcie)


Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Z powrotem na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Pomorskiego. Jest on skierowany do 60 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu woj. pomorskiego.


W ramach projektu prowadzący tj. Vision Consulting Sp. z o.o. oferuje następujące wsparcie: doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy połączone z nauką aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, szkolenia komputerowe (dla 24 osób), trzymiesięczny staż zawodowy.

Zapewniamy refundację kosztów dojazdu w ramach wszystkich form wsparcia, stypendium za szkolenia zawodowe, stypendium stażowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską i certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń.

Rekrutacja rozpoczęła się z dniem 1 września 2017 r. i potrwa do końca listopada 2017 r. Zapisy możliwe są poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej projektu: www.vision-consulting.pl/z-powrotem-na-rynku-pracy/. Przed wysłaniem dokumentacji prosimy zainteresowanych o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (dane kontaktowe dostępne na plakatach i ulotkach), w celu uzyskania informacji co do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

Więcej informacji dostępnych jest na plakacie oraz opisie projektu, załączonych poniżej.

Opublikowano: 11 października 2017 10:36

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Opis projektu - Z powrotem na rynku pracy [374.02 KB]

Wyświetleń: 1366

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.