Stowarzyszenie PLGR zaprasza na konsultacje (27/12)

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka - logo (link otworzy duże zdjęcie)


Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do skorzystania z usług doradczych w punktach konultacyjnych na terenie gmin powiatu puckiego.

Doradztwo w zakresie:

  • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
  • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
  • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
  • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

Harmonogram konsultacji:

- 27.12.2017 r. w godzinach 8:30 – 14:30 – siedziba Stowarzyszenia PLGR, ul. Portowa 15 we Władysławowie 


Opublikowano: 18 grudnia 2017 11:27

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1306

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.