Nabór na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu ze środków EFS (do 16/03)

Europejski Fundusz Społeczny (link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo ogłasza otwarty nabór na Partnera dla organizacji pozarządowych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Edukacja Przedszkolna.

Nabór jest prowadzony w oparciu o przepisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 wraz z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 roku. Liderem projektu jest Gmina Władysławowo.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu oraz pozostałych załączonych dokumentach poniżej.

Opublikowano: 22 lutego 2018 15:40

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie - Nabór na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach EFS [21.97 KB]

Regulamin [3.94 MB]

Załącznik nr 1 - formularz oferty [31.97 KB]

Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej [13.25 KB]

Załącznik nr 3 - karta oceny merytorycznej [16.39 KB]

Załącznik nr 4 - list intencyjny [14.07 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie [146.26 KB]

Załącznik nr 6 - oświadczenie [145.9 KB]

Załącznik nr 7 - oświadczenie [146.54 KB]

Załącznik nr 8 - oświadczenie [146.28 KB]

Załącznik nr 9 - oświadczenie [146.38 KB]

Wyświetleń: 1051

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.