Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018 (zgłoszenia do 30/03)

Pomorskie (link otworzy duże zdjęcie)


Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 181/308/18 z dnia 27 lutego 2018 roku przyjął regulamin Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Termin wpływu zgłoszeń wsi i zagród do etapu gminnego Konkursu zgodnie z Regulaminem upływa 30 marca 2018 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Udział w Konkursie w obu kategoriach jest dobrowolny.
a) kategoria „Wieś”
W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
b) kategoria „Zagroda”
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim). Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Czas trwania Konkursu:
Konkurs trwa od dnia 30 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się w załączniku.

Opublikowano: 06 marca 2018 11:24

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018 - regulamin [668.43 KB]

Wyświetleń: 964

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.