20 000 zł dofinansowania dla organizacji pozarządowych - konkurs PLGR (do 28/09)

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (link otworzy duże zdjęcie)


Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
W dniach 10–28 września 2018 do PLGR można składać wnioski grantowe w ramach działania: 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej.

Konkurs grantowy skierowany jest do:

- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Rodzaje projektów kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu grantowego:

1) Projekty dotyczące wyposażenia organizacji tj.:

- zakup strojów regionalnych,

- zakup instrumentów muzycznych,

- zakup rekwizytów i wyposażenia służącego zachowaniu kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru PLGR oraz wzmacnianiu tożsamości lokalnej.

2) Przygotowanie i druk publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego/tożsamości lokalnej obszaru PLGR. 

3) Organizacja wydarzeń w zakresie promocji lokalnych produktów typu: jarmark, targ, warsztaty, wyłącznie w połączeniu z rejestracją produktu/produktów na liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000 tys. zł.

Minimalna wysokość grantu: 5 tys. zł.

Maksymalna wysokość grantu: 20 tys. zł.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące konkursu grantowego w dniu 5 września 2018 r. w godzinach 09:00 – 14:30 w siedzibie PLGR we Władysławowie (Centrum MERK, za estradą letnią we Władysławowie, ul. Portowa 15).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Opublikowano: 03 września 2018 12:44

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 510

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.