Szkolenie dla NGO i przedstawicieli JST współpracujących z organizacjami pozarządowymi (21/11)


Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, współpracujących z organizacjami pozarządowymi na obszarze Powiatu Puckiego. Organizatorem jest Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych przy Północnokaszubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej.

Tematyka szkolenia:

Zarządzanie projektem innowacji społecznej:

- nowatorskie podejście do projektów społecznych,
- umiejętności bardzo dobrego rozpoznania potrzeb i uwarunkowań odbiorców i ich otoczenia,
- sposoby planowania projektu innowacyjnego,
- cykl innowacji oraz warunki jej wspierania,
- warsztat: praca nad nowymi pomysłami na projekty uczestniczek i uczestników.

Termin: 21 listopada 2018 r. od godziny 9:00 do 15:00.

Miejsce szkolenia:

Centrum Edukacji i Promocji MERK,
ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo.

Uczestnicy:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jst współpracujący z organizacjami pozarządowymi na obszarze Powiatu Puckiego. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają organizacje zajmujące się osobami defaworyzowanymi, m.in. niepełnosprawnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Zgłoszenia prosimy kierować oddzielnie na każde szkolenie do dnia 19.11.2018 do godziny 15:00 poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie podpisanego skanu na adres: k.nowicka@plgr.pl. Liczba miejsc ograniczona.                                                                                                                            

Szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w ramach projektu pn. LCOP Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych - wsparcie profesjonalizacji oraz integracja członków organizacji pozarządowych z obszaru PLGR.

Opublikowano: 13 listopada 2018 15:05

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Informacja o szkoleniu - Zarządzanie projektem innowacji społecznej [237.8 KB]

Formularz zgłoszeniowy - Zarządzanie projektem innowacji społecznej [238.94 KB]

Wyświetleń: 538

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.