Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów (link otworzy duże zdjęcie)

Fundacja Dla Was z siedzibą w Łężycach informuje i możliwości uzyskania stypendiów pomostowych przez tegorocznych, zdolnych maturzystów z małych miejscowości.
 

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.
 
Adresatami Programu są młodzi ludzie, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (dziennych) w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowanych w trybie licencjackim, bądź jednolitym magisterskim i spełniają kilka kryterium:
- Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
- Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was.
- Są zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego, chojnickiego, puckiego lub kartuskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 21.03.2017 r.
- Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.
 - Wynik egzaminu maturalnego po przeliczeniu zgodnie z algorytmem wynosi minimum 90 punktów.
 
Ponadto kandydaci powinni być osobami zaangażowanymi w pracę na rzecz lokalnej społeczności - np. pracować jako wolontariusze, co będzie ważnym atutem w uzyskaniu rekomendacji Fundacji Dla Was. Prośby w tej sprawie kandydaci powinni kierować na adres: kontakt@dlawas.org tytuł e-maila Stypendia pomostowe. Prośbę o rekomendację należy złożyć do 08 sierpnia 2019 roku.

Wszelkie informacje na temat Programu stypendialnego wraz z niezbędnymi formularzami dostępne są na stronie Fundacji Dla Was - www.dlawas.org  jak również na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Opublikowano: 03 lipca 2019 14:15

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 265

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.