Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo przeznaczonych do sprzedaży (Karwia, Jastrzębia Góra)

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (grafika) (link otworzy duże zdjęcie)

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpień 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo przeznaczonych do sprzedaży:

 

L.p.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie według księgi wieczystej

Cena nieruchomości (netto)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

1.

działka nr 147/28

o powierzchni 74m2

Karwia

ul. Kolorowa

obręb ewidencyjny

Karwia

GD2W/00004426/4

5.700,00 zł

 

Działka zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, położona przy ulicy Kolorowej w Karwi.

Działka położona na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego K-1 symbolem 11.2.E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej

3.

działka nr 20/30 o powierzchni 12m2

Jastrzębia Góra

ul. Uzdrowiskowa obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra

GD2W/00006962/7

4.100,00 zł

Działka niezabudowana, wygrodzona z działką sąsiednią, zagospodarowana jako podwórko przydomowe.

Działka położona na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego JG-1 symbolem 68.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

 

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opublikowano: 29 czerwca 2020 09:12

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Karwia i Jastrzębia Góra) [230.49 KB]

Wyświetleń: 464

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.