Ulica Hallera i Park Miejski w nowej odsłonie (foto i wideo)

Projekt koncepcyjny przeobrażenia ulicy Hallera we Władysławowie (link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo złożyła do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących zmianę wizerunku ulicy Hallera oraz Parku Miejskiego we Władysławowie. Pierwszy z nich, zakładający zazielenienie jednej z głównych arterii komunikacyjnych w centrum Władysławowa, spójnie łączy się z inwestycjami przebudowy Dworca PKP wraz z otoczeniem i termomodernizacją budynku Domu Rybaka. Drugi projekt, stanowiący pierwszy etap przeobrażenia parku, ma za zadanie wzmocnienie "płuc miasta" poprzez utworzenie zwiększonej i zróżnicowanej powierzchi biologicznie czynnej, a także powstanie małej architektury współgrającej z zielenią tj. alejek spacerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku w naturalnych warunkach przyrody.


"Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo"
- to nazwa projektu przeobrażającego ulicę Hallera we Władysławowie. Wniosek złożony do POIiŚ zakłada głównie zwiększenie ilości zieleni w pasie drogi wraz z utworzeniem małej architektury w postaci spacerowych deptaków, otoczonych zielenią oraz ozdobnymi krzewami, wśród których nie zabraknie także ławek i miejsc do odpoczynku. Komplementarnie wpisuje się w zatwierdzone już projekty: przebudowy Dworca PKP wraz z utworzeniem miejsca przeznaczonego na cele kulturalne i edukacyjne, budowę węzła integracyjnego mającego usprawnić komunikację w centrum, a także termomodernizację jednej z wizytówek gminy tj. budynku Domu Rybaka. Szacowany koszt inwestycji na ul. Hallera to blisko 4 miliony złotych, wkład własny Gminy szacuje się na poziomie ok. 600 tysięcy złotych. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty na początku przyszłego roku.

"Prądy Morskie Park Miejski we Władysławowie (etap I)" - to projekt obejmujący zagospodarowanie lasu znajdującego się wzdłuż Alei Żeromskiego we Władysławowie na typową wyspę zieleni. Park diametralnie ma zmienić swoje oblicze, przyczynić się przede wszytkim do zmniejszenia występowania tzw. wyspy ciepła w mieście. Ma być atrakcyjny zarówno dla ludzi młodych, jak i starszych, tak aby każdy chciał spędzać w nim czas wolny. Mowa jest tutaj m.in. o utworzeniu miejsc rekreacji, alejek spacerowych oraz elementów ozdobnych, w otoczeniu których nie zabraknie wygodnych ławek. Pierwszy etap zakłada prace na obszarze 6 hektarów, mające stworzyć strefę zróżnicowanej biologicznie czynnej przestrzeni. Szacowany koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych, wkład własny Gminy szacuje się na poziomie niespełna 500 tysięcy złotych. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty na początku przyszłego roku.

Należy podkreslić, że oba wnioski wynikają z analizy mapy wiatrów i głównie mają za zadanie zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, zielonych i zróżnicowanych w oparciu o gatunki rodzime, co w efekcie ma doprowadzić do zmniejszenia wyspy ciepła w mieście Władysławowo.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia załączonych wizualizacji oraz materiału wideo, przedstawiających opisane koncepcje.

Opublikowano: 13 października 2016 09:47

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 8870

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.