Budżet Gminy na rok 2017 uchwalony - ponad 14 milionów na inwestycje! (wideo)

Głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2017 podczas Sesji Rady Miejskiej Władysławowa (link otwor


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Władysławowa, która odbyła się 28 grudnia 2016 roku, radni uchwalili budżet Gminy Władysławowo na 2017 rok. Po stronie dochodów znalazło się ponad 80 milionów złotych, na wydatki przeznaczono blisko 89 milionów złotych. Przeszło 14 milionów złotych zabezpieczono na zadania inwestycyjne, wśród których wymienić można m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Żwirowej i Droga Chłapowska we Władysławowie oraz budowę długo wyczekiwanej ul. Mokrej w Karwi. 

Za projektem budżetu, przygotowanym przez Burmistrza Władysławowa, głosowała zdecydowana większość radnych (12 za, 2 wstrzymało się od głosu). - To budżet porozumień - tak z samorządem powiatu puckiego, instytucjami, jak i radnymi ws. realizacji bardzo ważnych dla mieszkańców zadań. Dziękuję za współpracę, konstruktywną rozmowę oraz wypracowanie budżetu, stanowiącego zrównoważoną kontynuację rozwoju naszej gminy - mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.
 

Zobacz także: Materiał wideo pn. "14 milionów na inwestycje" w Twojej Telewizji Morskiej


Lwią część budżetu tradycyjnie pochłonęły wydatki na oświatę i wychowanie, które zaplanowano na kwotę ponad 26 milionów złotych. Niezwykle istotne, z punktu widzenia mieszkańców, są oczywiście środki przeznaczone na inwestycje. W 2017 roku zabezpieczono na nie przeszło 14 milionów złotych, a wśród najważniejszych zadań znalazły się:

- Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo- Łebcz - etap I"

- Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509G ul. Żwirowa we Władysławowie"

- Projekt Techniczny oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Ostrowo przy ul. Zabytkowej - etap I środki Sołectwa Ostrowo

- Remont chodnika na ul. Plażowej w Ostrowie - etap I

- Projekt Techniczny budowy ul. Makowej w Tupadłach

- Utwardzenie części drogi z płyt jumbo na przedłużeniu ul. Harcerskiej do ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (Budżet Obywatelski na rok 2017)

- Wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo

- Zakup łodzi motorowej

- Dotacja dla Szpitala Puckiego na zakup Łóżek

- Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na zakup windy do Szpitala Puckiego w Pucku

- Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Błękitnej Armii do ul. Parkowej Władysławowie

- Projekt Techniczny budowy oświetlenia ul. Porazińskiej we Władysławowie

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Zielonej w kierunku zejścia nr 14 w Chłapowie środki Sołectwa Chłapowo

- Budowa części oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie środki Sołectwa Chłapowo

- Oświetlenie części ul. Cichej pomiędzy ul. Kolorową i ul. Lewińskiego w Karwi środki Sołectwa Karwia

- Montaż klapy zwrotnej przy wylocie rurociągu kanalizacji deszczowej przy ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie

- Budowa oświetlenia ul. Reprezentacyjnej w Karwi

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Zdrojowej w Jastrzębiej Górze

- Projekt Techniczny budowy oświetlenia drogowego ul. Ks. Budzisza w Ostrowie

- Projekt Techniczny budowy oświetlenia drogowego ul. Biwakowej w Ostrowie

- Projekt Techniczny budowy oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ostrowie

- Projekt Techniczny oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia zejścia na plażę nr 24 w Jastrzębiej Górze

- Projekt Techniczny budowy oświetlenia skweru rekreacyjno - sportowego w Tupadłach

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia drogowego ul. Podgórnej w Tupadłach

- Projekt Techniczny budowy oświetlenia drogowego ul. Zbożowej w Tupadłach

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie

- Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyjnym, działka nr 268/6, ul. Szkolna w Tupadłach środki Sołectwa Tupadły

- Projekt Techniczny urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej dla miejscowosci Ostrowo

- Remont przejścia po koronie klifu od ul. Bałtyckiej do parku w Jastrzębiej Górze

- Projekt Techniczny wejścia na plaże nr 1 we Władysławowie

- Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na zadanie inwestycyjne "Rekonstrukcja zabytkowego budynku w Ostrowie"

- Projekt Techniczny odprowadzenia wód deszczowych dla osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapowo

- Projekt Techniczny odprowadzenia wód deszczowych dla ul. Długiej we Władysławowie

- Budowa ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi 

- Projekt Techniczny branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie

- Projekt Techniczny budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie

Projekt Techniczny budowy odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie

- Projekt Techniczny budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie

- Projekt Techniczny i budowa schodów łączących ul. Wewnetrzną i ul. Niepodległości we Władysławowie

Projekt Techniczny i budowa chodnika przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie w kierunku ul. Portowej

- Projekt Techniczny i budowa ciągu pieszego od ul. Szyperskiej do ul. Hallera we Władysławowie

- Projekt Techniczny i przebudowa odcinka ul. Jachtowej we Władysławowie

Projekt Techniczny na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

- Projekt Techniczny na budowę ul. Szkolnej w Tupadłach

- Projekt Techniczny przebudowy skrzyżowania ul. Hryniewieckiego i ul. Kolejowej we Władysławowie

- Projekt Techniczny rozwiązań komunikacyjnych dla węzła północnego w miejscowości Władysławowo (w tym PT i budowa skrzyżowania ul. Gen. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie)

- Projekt Techniczny przedsięwzięcia strategicznego "Kajakiem przez pomorze"

- Wykup gruntów od właściceli prywatnych na terenie gminy Władysławowo

- Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie

- Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych) rozdział 75023-6050

- Projekt Techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we Wł-owo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-owie)

- Projekt Techniczny i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze

- Projekt Techniczny i przebudowa Szkoły Podstawowej w Karwi

- Projekt Techniczny i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chłapowie

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hryniewieckiego, na odcinku ul. Morskiej i Kolejowej we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni

- Projekt Techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla obszaru ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 12 w Chłapowie

Projekt Techniczny i budowa oświetlenia przejścia na plażę nr 43 w Karwi

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia drogowego części ul. Hryniewieckiego wraz z wejściem na plażę nr 1 we Władysławowie

Projekt Techniczny i budowa oświetlenia dojścia na plażę nr 13 w Chłapowie

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia drogowego ul. Leona Wzorka w Rozewiu

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Lazurowej w Ostrowie

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Południowej w Ostrowie

- Budowa części oświetlenia ul. Nadbałtyckiej od ul. Śmiałej w Karwi

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia drogowego Skweru nad Zatoką we Władysławowie

- Budowa oświetlenia ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia na osiedlu Żwirowa od ul. Droga Chłapowska we Władysławowie

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy ul. Źródlanej/Szkutników we Władysławowie

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 35 w Ostrowie

- Projekt Techniczny i budowa oświetlenia terenów zielonych wzdłuż ul. Niepodległości we Władysławowie

- Projekt Techniczny oraz budowa oświetlenia drogowego częsci ul. Topolowej w Jastrzebiej Górze

- Budowa części oświetlenia ul. Jarowej w Chłapowie (rozdział 900-90015)

- Projekt Techniczny budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie

- Projekt Techniczny przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie

- Budowa zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie

- Projekt Techniczny budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 9 we Władysławowie

- Budowa kładki na przedłużeniu wejścia na plażę w Ostrowie

- Projekt Techniczny branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w celu uzbrojenia obiektów sezonowych na terenie plaż

- Projekt Techniczny i budowa Ośrodka żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie

- Projekt Techniczny zagospodarowania terenów parkowych na terenie Gminy Władysławowo

- Projekt Techniczny zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu

- Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

- Zagospodarowanie terenu handlowo-usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

- Zakup sprzętu do czyszczenia plaży

- Projekt Techniczny na budowę nawierzchni ul. Polnej w jastrzebiej Górze wraz z odprowadzeniem wód deszczowych

- Projekt Techniczny budowy ulicy Ekologiczej w Karwi

- Projekt Techniczny i budowa scieżek rowerowych na 3 odcinkach: - w miejscowości Chałupy, - Władysławowo ul. Żeromskiego (brama OPO Cetniewo) do Ostrowa ul. Krokowska, we Władysławowie ul. Błękitnej Armii ul. Świerkowa

- Projekt Techniczny budowy zejścia na plażę nr 14 wraz z infrastrukturą techniczną i zabezpieczeniem klifu w Chłapowie

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze


Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano: 30 grudnia 2016 09:15

Kategoria: Inwestycje

Filmy:

Wyświetleń: 4377

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.