Takiej inwestycji na osiedlu Hallerowo nie było od dekady – trwa przebudowa ul. Hryniewieckiego (wideo)

Ulica Hryniewieckiego we Władysławowie - 6 listopada 2017 roku (link otworzy duże zdjęcie)


Po wieloletnich przygotowaniach oraz uzgodnieniach, tak ze spółką Szkuner, jak i Urzędem Morskim w Gdyni, jedna z ważniejszych ulic Władysławowa zostanie gruntownie przebudowana. W ramach ruszającej jeszcze we wrześniu tego roku inwestycji, ulica Hryniewieckiego zmieni się nie do poznania. Odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników a także, co najważniejsze, powstanie kanalizacja deszczowa. Koszt inwestycji wynosi blisko 6,5 mln złotych, z czego ok. 4,5 mln złotych udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Pod koniec września rozpoczną się roboty związane z budową kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych z osiedla Hallerowo we Władysławowie w rejonie ulic Hryniewieckiego, Morskiej i Kolejowej. Na potrzeby tej instalacji m.in. położonych zostanie blisko półtora kilometra rur oraz zainstalowana zostanie podczyszczalnia ścieków deszczowych. Projekt zakłada także budowę przepustu pod nadbudowę konstrukcji byłego falochronu i nadbrzeża portu we Władysławowie, mającego przyjmować wody z kanalizacji deszczowej i odprowadzać je do basenu portowego. – Ta wielomilionowa inwestycja to niezwykle strategiczne zadanie z perspektywy Gminy Władysławowo. Drogi w bliskim sąsiedztwie plaży we Władysławowie zmienią swoje oblicze, a co ważne przy tej okazji wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa. Jestem bardzo zadowolony, że na to przedsięwzięcie udało nam się uzyskać, przy współpracy z sąsiednimi samorządami, wsparcie ze środków unijnych, dzięki czemu niezwłocznie możemy przystąpić do realizacji – mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Najbardziej zauważalną dla mieszkańców częścią tej inwestycji będzie całkowicie nowa nawierzchnia ulicy Hryniewieckiego oraz w rejonie jej skrzyżowań z ulicami Kolejową i Morską. Dodatkowo wyremontowane zostaną chodniki, na których pojawi się estetyczna kostka brukowa i płyty chodnikowe. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Logotypy

Opublikowano: 14 września 2017 11:53

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 3809

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.