Turyści na plaży we Władysławowie

 

Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo obejmujący w roku 2019 następujące kąpieliska:

Lp.

Nazwa kąpieliska

Adres kąpieliska

Długość linii brzegowej

1

Karwia wejście na plażę nr 43

ul. Wojska Polskiego

100 mb

2

Karwia wejście na plaże nr 45

ul. Wojska Polskiego

100 mb

3

Ostrowo wejście na plażę nr 35

Droga wojewódzka nr 215

100 mb

4

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25

Droga wojewódzka nr 215

100 mb

5

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23

ul. Rozewska

100 mb

6

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22

ul. Rozewska

100 mb

7

Chłapowo wejście na plażę nr 12

Aleja Żeromskiego

100 mb

8

Chłapowo wejście na plażę nr 13

Aleja Żeromskiego

100 mb

9

Władysławowo wejście na plażę nr 4

ul. Hryniewieckiego

100 mb

10

Władysławowo wejście na plaże nr 6

ul. Hryniewieckiego

100 mb

11

Władysławowo wejście na plażę nr 9

ul. Hryniewieckiego

100 mb

12

Władysławowo wejście na plażę nr 10

ul. Hryniewieckiego

100 mb

13

Władysławowo wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski)

ul. Starowiejska

100 mb

14

Chałupy wejście na plażę nr 21

ul. Bosmańska

100 mb

Tabela 1: Wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na 2019 r.

Określa się sezon kąpielowy dla kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na rok 2019 w następujący terminach:

Lp.

Nazwa kąpieliska

Adres kąpieliska

Termin funkcjonowania kąpielisk

1

Karwia wejście na plażę nr 43

ul. Wojska Polskiego

26.06 - 31.08.2019 r.

2

Karwia wejście na plaże nr 45

ul. Wojska Polskiego

01.07 - 31.08.2019 r.

3

Ostrowo wejście na plażę nr 35

Droga wojewódzka nr 215

01.07 - 31.08.2019 r.

4

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25

Droga wojewódzka nr 215

01.07 - 31.08.2019 r.

5

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23

ul. Rozewska

26.06 - 15.09.2019 r.

6

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22

ul. Rozewska

01.07 - 31.08.2019 r.

7

Chłapowo wejście na plażę nr 12

Aleja Żeromskiego

01.07 - 31.08.2019 r.

8

Chłapowo wejście na plażę nr 13

Aleja Żeromskiego

01.07 - 31.08.2019 r.

9

Władysławowo wejście na plażę nr 4

ul. Hryniewieckiego

01.07 - 31.08.2019 r.

10

Władysławowo wejście na plaże nr 6

ul. Hryniewieckiego

01.07 - 31.08.2019 r.

11

Władysławowo wejście na plażę nr 9

ul. Hryniewieckiego

26.06 - 15.09.2019 r.

12

Władysławowo wejście na plażę nr 10

ul. Hryniewieckiego

01.07 - 31.08.2019 r.

13

Władysławowo wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski)

ul. Starowiejska

01.07 - 31.08.2019 r.

14

Chałupy wejście na plażę nr 21

ul. Bosmańska

01.07 - 31.08.2019 r.

Tabela 2. Sezon kąpielowy dla kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na 2019 r.

 

ZOBACZ HARMONOGRAM REFULACJI – PLAŻE SZEROKIE NAWET DO 100 METRÓW!

 

Wprowadzanie psów na plażę

Na terenie Gminy Władysławowo nie ma zakazu wprowadzania psów na plażę, z wyłączeniem kąpielisk strzeżonych, wymienionych powyżej.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo, do obowiązków właścicieli psów należy:

1. Sprawowanie właściwej opieki nad nimi, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli psy nie są należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,

2. Wyprowadzanie ich poza teren własnej posesji na smyczy lub w kagańcu, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające otoczeniu, na smyczy i w kagańcu,

3. Usuwanie zanieczyszczeń przez nich pozostawionych na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.

4. Zapewnienie, aby pobyt psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku nie był uciążliwy, nie zagrażał przebywającym tam osobom oraz nie powodował zanieczyszczenia tych miejsc.

Informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę turystów przebywających na naszym terenie w sezonie letnim sugerujemy, aby właściciele psów wybierali raczej miejsca bardziej ustronne, oddalone od dużych skupisk wczasowiczów.

WAŻNE! Przypominamy, że na terenach kąpielisk strzeżonych – zgodnie z regulaminem kąpielisk - obowiązuje zakaz wprowadzania psów.


Regulamin Kąpielisk Strzeżonych na terenie Gminy Władysławowo w 2019 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.