Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Władysławowo dotacji w wysokości 5.743,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo – edycja 2017.

Realizacja zadania
W roku 2017 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Władysławowo przeprowadzono 8 inwestycji, polegających na likwidacji i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Inwestycje miały miejsce w okresie od października do listopada 2017 r. Łącznie utylizacji zostało poddanych 1 252,74 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo. Efekt ekologiczny planowanego zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddanych prawie 17 ton odpadów zawierających azbest.

Finansowanie programu
Łączny koszt kwalifikowany przeprowadzonego zadania wyniósł 7.657,37 zł. Kwota dotacji z podziałem na WFOŚ wyniosła 3063,00 zł, natomiast z NFOŚ wyniosła 2680,00 zł. Masa unieszkodliwionego azbestu to 16,912 t. Ostatecznie Gmina Władysławowo otrzymała 75% dofinansowania tj. kwotę 5743,00 zł. Dofinansowanie ze strony NFOŚ pochodzi z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Logo WFOŚiGW

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.