Logotypy PO RYBY 2014-2020

Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej architektury poprzez remont, budowę oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru wsi Ostrowo”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Zadania w ramach projektu:

Gmina Władysławowo zamierza zrealizować operację polegającą na zagospodarowaniu miejsca publicznego w miejscowości Ostrowo poprzez budowę ciągów spacerowych oraz posadowienie obiektów małek architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, stołu do ping-ponga, zestawu zabawowego "okręt piracki". Operacja obejmuje również przeniesienie istniejących urządzeń placu zabaw: urządzenia wielofunkcyjnego z zjeżdżalnią, huśtawki sprężynowej, huśtawki wagowej, huśtawki dwuosobowej, karuzeli oraz 5 urządzeń siłowni zewnętrznej: rowerek, chodzik/narciarz/bioderka, poręcze równoległe, huśtawka/motyl, uzupełnionej o nowe urządzenia: ściankę wspinaczkową, wioślarz, tablicę informacyjno-historyczną oraz uzupełnienie zieleni niskiej i wysokiej: byliny/krzwinki (wrzos pospolity, rogowica kutnerowata, lawenda wąskolistna), byliny/trawy ozdobne (śmiałek darniowy, śmiałek pogięty, śmiałek darniowy "Goldtau"), krzewy (berberys, trzmielina, Potentilla fruticosa, Rosa canina, Pinus mugo 'pumilo'), drzewa iglaste (sosna zwyczajna, świerk kłujący) i drzewa liściaste.

 

Cel projektu:

Ogólnym celem operacji jest podwyższenie jakości życia mieszkańców, integrująca ich z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi turystyki. Do celów szczegółowych można zaliczyć poprawę atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprzez powstanie małej architektury nawiązującej do morskiego i rybackiego charakteru wsi Ostrowa oraz cykliczne wystawy o tematyce morskiej i historycznej powstanie miejsce ogólnodostępne przypominające o tradycjach morskich i rybackich.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 604 931,03 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 604 931,03 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 300 000,00 PLN

Wkład własny wynosi 304 931,03 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na grudzień 2018 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.