Logotypy PROW 2014-2020

Gmina Władysławowo realizuje operację pn. „Budowa całorocznego targowiska miejskiego we Władysławowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zadania w ramach projektu:

Przedmiotem zadania jest budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i towarzyszącą obejmująca budowę 17 stoisk handlowych wraz z zadaszeniami, budowę toalety publicznej, budowę 2 wiat konsumpcyjnych, budowę sceny wraz z jej zadaszeniem, posadowienie małej architektury i oświetlenia.

 

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie usług handlowych rodzimych przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności rolnej, związanej z rybołówstwem oraz rzemiosłem lub zawodem właściciela. Dodatkowo realizacja wpłynie pozytywnie na turystyczną i inwestycyjną atrakcyjność gminy oraz stworzy dogodne warunki do handlu i obrotem regionalnymi produktami gastronomicznymi i rzemiosła regionalnego.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu zwiększy skuteczność realizacji zadań własnych gminy w zakresie przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarczego, promowanie zdrowej żywności oraz będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców celem pozytywnego podnoszenia atrakcyjności gminy w oczach inwestorów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 337 523,11 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1 336 723,12 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 850 556,00 PLN

Wkład własny wynosi 486 967,11 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na czerwiec 2019 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.