Logotyp Banku Gospodarstwa Krajowego


Gmina  Władysławowo  realizuje  projekt  pn.  „Budowa  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ul.  Krasickiego  we  Władysławowie”,  w  ramach  udzielonego  wsparcia  finansowego  ze  środków  Funduszu  Dopłat  pochodzącego  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego.

 

Zadania  w  ramach  projektu:

Przedmiotem  zadania  jest  budowa  budynku  socjalnego  położonego  we  Władysławowie  przy  ulicy  Krasickiego  47,  dz.  ew.  714/4  ob.  04  Władysławowo.  Budynek  będzie  składał  się  z  33  lokali  socjalnych.  Łączna  powierzchnia  użytkowa  będzie  wynosić  772,02  m2

 

Całkowity  koszt  realizacji  projektu  wynosi  3  423  890,26  PLN

Finansowe  wsparcie  projektu  w  wysokości  1  198  361,59  PLN

Wkład  własny  wynosi  2  225  528,67  PLN

 

Termin  zakończenia  realizacji  projektu  ustala  się  na  wrzesień  2019  roku

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.