Gmina Władysławowo realizuje projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Zadania w ramach projektu:

Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji cyfrowych obejmują tematy:

a. Rodzic w internecie – 12 osób zakwalifikowanych do Projektu obejmuje 12 godzin. Czas trwania szkolenia to 3 dni po 4 godziny lekcyjne.

b. Mój Biznes w sieci - 12 osób zakwalifikowanych do Projektu obejmuje 12 godzin. Czas trwania szkolenia to 3 dni po 4 godziny lekcyjne.

c. Moje Finanse i transakcje w sieci - 12 osób zakwalifikowanych do Projektu obejmuje 12 godzin. Czas trwania szkolenia to 3 dni po 4 godziny lekcyjne.

d. Działam w sieciach społecznościowych - 12 osób zakwalifikowanych do Projektu obejmuje 12 godzin. Czas trwania szkolenia to 3 dni po 4 godziny lekcyjne.

e. Tworzę własną stronę internetową (blog) - 12 osób zakwalifikowanych do Projektu obejmuje 12 godzin. Czas trwania szkolenia to 3 dni po 4 godziny lekcyjne (2 grupy uczestników)

 

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Program wyposaży Uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędna do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym w kategoriach: umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), co potwierdzone zostanie zdobyciem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 40 320,00 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 40 320,00 PLN

Wkład własny wynosi 0,00 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na luty 2019 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.