Logotypy RPO 2014-2020
Gmina Władysławowo realizuje projekt pn.
„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zadania w ramach projektu:

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Czarnej Wody (Czarnej Wdy) oraz 2 obiektów turystycznych w miejscowościach Jastrzebia Góra i Ostrowo. Na Czarnej Wdzie na odcinku od miejscowości Jastrzębia Góra do Ostrowa powstanie 4,10 km szlaku kajakowego. Zakres prac:
a) Przystań kajakowa Jastrzębia Góra wraz z przenoską w m. Tupadły: 2 pomosty, umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne, wiaty pojedyncze, ławostoły, osłona pod toalety, stojaki kajakowe;
b) Przystań kajakowa Ostrowo: 1 pomost pływający (składający się z dwóch połączonych ze sobą elementów), umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne, wiaty pojedyncze, ławostoły, osłona pod toaletę, stojaki kajakowe.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na obszarze Północnych Kaszub poprzez utworzenie szlaku kajakowego na rzece Czarna Woda (Czarna Wda).

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie turystyki kajakowej na obszarach, gdzie pierwotnie pomimo korzystnych walorów kulturowych i przyrodniczych, występowała ona okazjonalnie lub nie posiadała charakteru zorganizowanego. Powstanie kajakowe przyczynią się do stworzenia prowadzącego w kierunku morza, profesjonalnego szlaku kajakowego.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 890 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 890 000,00 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 756 500,00 PLN

Wkład własny wynosi 133 500,00 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 31 grudnia 2020 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.