Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Władysławowa

Większość wskaźników na poziomie blisko 100%, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej, nie mogły spowodować innego obrotu spraw. Na sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 czerwca Burmistrz Roman Kużel jednogłośnie - 14 radnych za - otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.