Sesja Rady Miejskiej Władysławowa - Grudzień 2018

III zwyczajne posiedzenie Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Władysławowa, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 r. Proponowany porządek obrad dostępny jest w BIP: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,25560.html

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.