Promocja książki "Nie Rzucim Ziemi" we Władysławowie

W oddziale Muzeum Ziemi Puckiej "Hallerówka" we Władysławowie była promocja wznowienia wydanej 50 late temu książki Augustyna Necla "Nie Rzucim Ziemi". To książka, która - w przeciwieństwie do innych dzieł autora – nie traktuje o losach kaszubskich rybaków, a o walce polskich księży z komunizmem. Książkę wydały wspólnie: Muzeum Ziemi Puckiej i Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu przy wsparciu rodziny Necel. Publikacja sfinansowana została ze środków stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.