Nowi Sołtysi w gminie Władysławowo

Podczas sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 marca 2019 roku Burmistrz Władysławowa Roman Kużel oraz Przewodniczący RM Adam Białas wręczyli nowo wybranym Sołtysom z Gminy Władysławowo oficjalne zaświadczenia, potwierdzające ich wybór na szefów jednostek pomocniczych na lata 2019-2024. Przy tej okazji podziękowano ustępującym Sołtysom - Dariuszowi Marzejonowi z Chłapowa i Alojzemu Stenzel z Tupadeł, który swoją funkcję pełnił przez ponad 20 lat.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.