Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych (Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; Ochrona zdrowia; Kultura i sztuka)

NGO - organizacje pozarządowe (link otworzy duże zdjęcie)


Przedstawiamy Państwu wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, Ochrony zdrowia oraz Kultury i sztuki.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, pikników naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie oświaty”

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”

 

„Półkolonie dla osób upośledzonych intelektualnie”

Oferta wycofana przez Wnioskodawcę

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

 

„ Jak Florek został strażakiem”

4.080zł

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi

„Strażak to brzmi dumnie 2 – Od Iskierki do Płomyka”

4.140zł

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

 

„Z szachami na Ty- II warsztaty szachowe”

2.880zł

5

Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich Jastrzębianki”

 

„Warsztaty artystyczno-malarskie”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

- koszty obsługi zadania przekroczyły 10% sumy kosztów bezpośrednich dotacji

6

Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu

 

„Warsztaty dla dzieci – z architekturą na Ty”

6.250zł

7

Stowarzyszenie Ludzi Kultury

 

„Wyrzuć stres do kosza – cykl warsztatów relaksacyjnych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Władysławowo”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

- koszty obsługi zadania przekroczyły 10% sumy kosztów bezpośrednich dotacji

8

Fundacja Integracji Społecznej „Prointegro”

 

„ Niepełnosprawny w szkole”

1.875zł

 

Ochrona Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo”

 

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”

 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej”

6.510zł

2

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”

 

„Zdrowy duch to siła dla dwóch- edycja II”

7.500zł

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski (podmiot wykonujący zadanie – PZN koło Powiatowe w Pucku

 

Rehabilitacja z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego na nieznanym terenie osób niewidomych i niedowidzących

6.600zł

4

Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

 

„Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Władysławowo”

10.000zł

5

Fundacja Integracji Społecznej „Prointegro”

 

„Zajęcia terapeutyczne – Poznać siebie ”

7.220zł

6

Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich „Jastrzębianki”

 

„Zajęcia terapeutyczne z TAEKWON-DO Profilaktyka zdrowia na bazie programu Dziecięce zabawy z TAEKWON-DO dla dzieci  wieku 6-10 lat”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

- zadanie dotyczy sportu i profilaktyki zdrowotnej i skierowane jest do osób zdrowych

- statut organizacji nie przewiduje prowadzenia zajęć sportowych

7

Stowarzyszenie „Radość Życia”

 

Zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla osób niepełnosprawnych

7.700zł

8

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów/o Władysławowo

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych na basenie

7.000zł

9

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” 

„Wspomaganie psychiczne i fizyczne kobiet po operacji raka piersi Amazonki”

3.400zł

10

Kaszubska Spółdzielnia „Przystań”

 

„Organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym dla mieszkańców gminy Władysławowo”

4.450zł

 

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festynu, koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realizacja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej”

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

 

„135 lecie istnienia ochrony p. poż w Chłapowie i 35 lecie sztandaru OSP Chłapowoz uroczystym przekazaniem nowego sztandaru”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

-oferta dotyczy zadania finansowanego z budżetu Gminy Władysławowo przez Centrum Kultury, Promocji i Sportu

- zakup środka trwałego  powyżej 3.500 zł – wydatek niezgodny z zapisami konkursu

2

Fundacja „Aleja Gwiazd Sportu”

 

„XIX Edycja Alei Gwiazd Sportu – Festiwal Sportu Władysławowo 2018”

8.000zł

3

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie

 

„Nauka przez zabawę, zabawa przez naukę – warsztaty zapoznające się ze światem nauki, techniki i zabawy”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

-projekt nie wpisuje się w zadanie, ponieważ dotyczy warsztatów edukacyjnych co odpowiada zadaniu nr 1 Nauka i Edukacja

4

Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry

 

„IV spotkanie z muzyką”

8.000zł

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi

 

„Karwia na Majówkę 2018 Festyn otwarty”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

- projekt nie wpisuje się w zadanie – impreza typowo rekreacyjna bez elementów kultury i sztuki

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

 

„II rodzinny rajd rowerowy szlakiem zapomnianych miejsc kultu i dziedzictwa kaszubskiego”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

- organizacja nie wykazała co najmniej 10%wkładu własnego

7

Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich Jastrzębianki”

 

„Festyn Kultury Kaszubskiej”

8.000zł

 8

Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa

 

„Po kaszubsku na Nordzie”

Oferta odrzucona ze względów formalnych:

- koszty obsługi zadania przekroczyły 10% sumy kosztów bezpośrednich dotacji

9

Stowarzyszenie Radość Życia

 

„Konkursy plastyczne, recytatorskie, sportowe i wiedzy o Kaszubie Antonim Abrahamie oraz Gminie Władysławowo w ramach festynu integracyjnego dzieci i młodzieży”

2.295zł

10

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów/o Władysławowo

„Gminne Obchody Światowego Dnia Inwalidy i Niepełnosprawnych”

3.000zł

Opublikowano: 22 stycznia 2018 11:36

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych (Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; Ochrona zdrowia; Kultura i sztuka) [1.41 MB]

Wyświetleń: 771

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.