Praca - inkasent opłaty targowej (oferty do 11/01/2019)

Praca - inkasent opłaty targowej (oferty do 11/01/2019) (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa zaprasza osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej do składania ofert na świadczenie usługi inkasenta opłaty targowej.

Świadczenie usługi inkasenta opłaty targowej odbywać się będzie od podmiotów prowadzących sprzedaż w następujących miejscowościach: Karwia, Ostrowo, Jastrzębia Góra, Tupadły, Rozewie.

> Umowa - zlecenie na świadczenie usługi inkasenta opłaty targowej 

> Termin realizacji usługi – od maja 2019 r. do 31 października 2019 r.

pobieranie opłaty targowej we wskazanych miejscowościach, rozliczanie zainkasowanych kwot 2 razy w tygodniu (poniedziałki, piątki) w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie do godz. 14:00.

> Wynagrodzenie

Inkasentom przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 7% od sumy zainkasowanych kwot. Szacunkowy przychód w okresie od maja do października z tytułu opłaty targowej na wskazanym obszarze prowadzenia sprzedaży stanowi kwota ok. 250.000 zł, tym samym szacunkowe wynagrodzenie może stanowić ok. 17.622 zł.

Oferty na druku załączonym do ogłoszenia wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie, w terminie do 11 stycznia 2019 r. w zamkniętej kopercie opisanej „oferta – inkasent opłaty targowej”.

Szczegółowe informacje, w tym załączniki jakie należy dodać do oferty, dostępne są w ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano: 04 stycznia 2019 09:30

Kategoria: Komunikaty

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1764

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.