Ostatnie wolne miejsca na darmowe szkolenia z rozwoju kompetencji cyfrowych!

Szkolenia w ramach projektu Ja w Internecie (link otworzy duże zdjęcie)


Informujemy, że nadal trwa rekrutacja na darmowe szkolenia:
 "Rodzic w Internecie", "Tworzę własną stronę internetową", "Moje finanse i transakcje w sieci" oraz "Działam w sieciach społecznościowych" w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Ja w internecie”.

Założeniem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o 500+), nauczenie swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania Internetu w działalności biznesowej.

W szkoleniach mogą wziąć udział Mieszkańcy Gminy Władysławowo w wieku powyżej 25. lat. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny. Na koniec kursu każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Projekt pn. "Ja w Internecie" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Logotypy UE

Opublikowano: 29 listopada 2018 09:04

Kategoria: Komunikaty

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 650

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.