Opłata za zezwolenie i oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w 2018 roku (do 31/01)

Opłata za zezwolenie i oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (link otworzy duże zdjęcie)


Przedsiębiorcom, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Władysławowa, przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2019 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2018 oraz dokonania opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia.

Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych i jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczy:

37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi 525 zł. W przypadku przekroczenia w/w wartości opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

- 37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi 525 zł. W przypadku przekroczenia w/w wartości opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

- 77000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi 2100 zł. W przypadku przekroczenia w/w wartości opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub nie dokonają opłaty za korzystanie z zezwolenia w ustawowo określonych terminach będą mieli możliwość dopełnienia w/w obowiązków jeszcze przez 30 dni od upływu terminu do dokonania tych czynności. Jednak złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych bądź dokonanie opłaty po określonym w ustawie terminie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości:

- 30% opłaty podstawowej za korzystanie z zezwolenia w przypadku niezłożenia oświadczenia,

- 30% opłaty obliczonej wg złożonego oświadczenia za korzystanie z zezwolenia w przypadku niedokonania opłaty w terminach określonych w ustawie.

Sankcją za niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 674-54-32.

Opublikowano: 04 stycznia 2019 10:27

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1040

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.