Konkurs architektoniczny z pulą nagród pieniężnych 20 000 zł! (wnioski o udział do 28/06)

Konkurs architektoniczny (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy do udziału w Konkursie Architektonicznym, w którym do wygrania jest nagroda pieniężna z puli 20 000 złotych! Zadanie polega na opracowaniu koncepcji zagospodarowania placu nad Zatoką Pucką w Chałupach.
 
Konkurs dotyczy koncepcji architektonicznej zagospodarowania tzw. Szperku - działki 154/10 w Chałupach wraz z otoczeniem. Uczestnicy nie muszą posiadać specjalistycznych uprawnień zawodowych do opracowania zadania, jednak wymaga się, żeby opracowanie sporządzone zostało zgodnie z wiedzą specjalistyczną w zakresie urbanistyczno – architektonicznym. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 15:00. 
 
Szczegółowy informacje dostępne są w poniższych załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wladyslawowo.pl

Opublikowano: 18 czerwca 2019 08:04

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie [209.58 KB]

Regulamin konkursu 'Szperk' [4.4 MB]

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu [44 KB]

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [37 KB]

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich [12.13 KB]

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Karta identyfikacyjna [36.5 KB]

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej [36 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 4351

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.