Wybory uzupełniające do Rady MIejskiej Władysławowa

wybory uzupelniajace


Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 licpa 2020 r. w Sprawie wyborów uupełniających do Rady Miejskiej Władysławowa

Na podstawie art. 385 i art. 38 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r,  - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Władysławowa w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr, 14, w którym wybierany będzie jeden radny.

§2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 27 września 2020 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Władysławowo.

§5. Zarządzenie wchozi w życie z dniem ogłoszenia.

Opublikowano: 24 lipca 2020 16:03

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

obwieszczenie_wladyslawowo.pdf [410.51 KB]

Wyświetleń: 200

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.