Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (pn-pt)

Grafika Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca bezpłatnych porad prawnych (link otworzy duże zdj


Burmistrz Władysławowa przypomina o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdującego się na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Punkt czynny jest 5 dni w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00-13:00 oraz wtorki i czwartki w godz. 12:00-16:00.
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnionymi do bezpłatnych porad prawnych są:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej specjalnie temu zagadnieniu: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Opublikowano: 01 lipca 2016 18:30

Kategoria: Komunikaty

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 5474

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.