"Korytarze Życia" - weź udział w przetargu na powierzchnię reklamową (wadium do 28/05)

Korytarze życia - weź udział w przetargu na powierzchnię reklamową (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni reklamowej na parawanach (tworzących "Korytarze Życia"), usytuowanych na kąpieliskach morskich na terenie Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2018.

Przedmiotem wynajmu jest wskazana przez Gminę Władysławowo powierzchnia reklamowa na parawanach, tworzących "Korytarze Życia", na kąpieliskach strzeżonych z terenu Gminy Władysławowo, wykonanych przez podmiot wyłoniony z przetargu. Orientacyjny sposób i miejsca rozstawienia parawanów stanowią załączniki nr 1 do niniejszych warunków przetargowych. Szkic lokalizacji powierzchni reklamowej na parawanie, wraz z jej wymiarami stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargowych. Burmistrz Władysławowa nie dopuszcza składania ofert na część powierzchni, bądź na część z całej wymaganej ilości parawanów. Oferta ma dotyczyć wynajmu całej powierzchni na parawanie (parawan jest dwustronny) i zostać wykonana w odpowiedniej ilości parawanów zastrzeżonych przez Zamawiającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r. na konto Gminy Władysławowo.

Szczegółowe informacje, w tym okres dzierżawy, położenie, czy cena wywoławcza czynszu dostępne są w poniższym ogłoszeniu, a także załącznikach.

Opublikowano: 17 maja 2018 09:34

Kategoria: Przetargi

Zdjęcia:

Załączniki:

Ogłoszenie - przetarg na powierzchnię reklamową na Korytarzach Życia [168.43 KB]

Załącznik nr 1 - Korytarze Życia w Chałupach [957.5 KB]

Załącznik nr 1 - Korytarze Życia w Chłapowie [985.86 KB]

Załącznik nr 1 - Korytarze Życia w Karwi - wejście nr 43 [727.66 KB]

Załącznik nr 1 - Korytarze Życia w Karwi - wejście nr 45 [929.18 KB]

Załącznik nr 1 - Korytarze Życia we Władysławowie [9.25 MB]

Załącznik nr 2 - układ powierzchni reklamowej na Korytarzach Życia [35.6 KB]

Załącznik nr 3 - projekt umowy na umieszczenie powierzchni reklamowej na Korytarzach Życia [84.5 KB]

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami [27 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1146

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.