Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany (Jastrzębia Góra)

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany (grafika) (link otworzy duże zdjęci

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpień 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo, przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany:

 

L.p.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Cena nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

1.

 

 

działka nr 375

o pow. 3.127m2

działka nr 376

o pow. 3.127m2

Jastrzębia Góra
ulica Uzdrowiskowa

obręb ewidencyjny

Jastrzębia Góra

GD2W/00019993/7

2.495.300,00 zł netto

Działki niezabudowane, nieurządzone, porośnięte krzakami o regularnym kształcie.

Działki położone na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego JG-1 symbolem 66.U – teren zabudowy usługowej.

 

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opublikowano: 29 czerwca 2020 09:22

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany (Jastrzębia Góra) [224.3 KB]

Wyświetleń: 290

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.