Władysławowo i Jastarnia podpisały porozumienie ws. usprawnienia komunikacji (foto i wideo)

Porozumienie Władysławowa i Jastarni ws. usprawnienia komunikacji (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa Roman Kużel i Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz podpisali dzisiaj (19 stycznia) w Urzędzie Miejskim we Władysławowie Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podpisane partnerstwo zakłada budowę tzw. węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi w obu miejscowościach. To swego rodzaju węzły przesiadkowe, łączące kilka wariantów transportu. W przypadku Gminy Władysławowo chodzi o komunikację samochodową, autobusową, kolejową oraz rowerową. Węzeł ma za zadanie umożliwienie sprawnego przemieszczenia się pomiędzy nimi i wybór najbardziej dogodnego sposobu transportu. Zadanie ma na celu ukazanie alternatyw dla uciążliwego, szczególnie w sezonie letnim, ruchu samochodowego.

Inwestycja we Władysławowie zakłada szereg udogodnień, które ułatwią komunikację do Dworca PKP we Władysławowie oraz ścieżek rowerowych w obrębie węzła na terenie gminy. Powstanie łącznie ok. 600 nowych miejsc parkingowych, rozmieszczonych tak przy dworcu, jak i wzdłuż nasypu przy ul. Kolejowej oraz po drugiej stronie torów. Na wysokości ul. Siedleckiego i Obrońców Helu ma zostać wykonany tunel pieszo-rowerowy ze ścieżką, prowadzący aż do węzła. Z tego miejsca będzie można się wybrać w dalszą podróż koleją lub rowerem, o czym informować będzie m.in. przystanek Roweru Metropolitalnego. Ponadto w ramach projektu wybudowane ma zostać rondo łączące Aleję Żeromskiego z ul. Żwirową. Na wysokości Alei Niepodległości dodatkowo wykonany zostanie prawoskręt usprawniający dojazd do ul. Towarowej.

Koszty realizacji przedsięwzięcia:
Gmina Władysławowo: 15 600 000 zł. (dofinansowanie z EFRR do 85% tj. 13 260 000 zł.)
Gmina Jastarnia: 767 520 zł. (dofinansowanie z EFRR do 85% tj. 652 392 zł.)

Partnerstwo obejmuje realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski - mechanizm Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

Zobacz także: materiał wideo Twojej Telewizji Morskiej pn. "Przebudują ulice w Jastarni i Władysławowie".

AKTUALIZACJA z dnia 13 kwietnia 2017 roku: Uchwałą 433/226/17 Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 5 kolejnych projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 9.1.1. Transport miejski - mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się projekt pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi", złożony przez Gminę Władysławowo, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 240 200,00 zł.

Opublikowano: 19 stycznia 2017 10:22

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 7447

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.