Rekordowy budżet Gminy Władysławowo na rok 2018! (wideo)

Sesja Rady Miejskiej Władysławowa - rekordowy budżet Gminy Władysławowo na rok 2018 (link otwor


Takiego budżetu Gmina Władysławowo nie miała nigdy w historii. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Władysławowa, która odbyła się 29 grudnia 2017 roku, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2018, zakładającą dochody na poziomie ponad 100 mln złotych oraz inwestycje w kwocie blisko 40 mln złotych.

Jeszcze kilka lat temu o budżecie po stronie dochodów przekraczającym 100 mln złotych można było tylko pomarzyć. Teraz za sprawą ciężkiej pracy, a w szczególności sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się zestawić, zaproponować i wreszcie jednomyślnie uchwalić rekordowy budżet na rok 2018. – Ten budżet to swego rodzaju wisienka na torcie mijającej kadencji. Ponownie wspólnie z radnymi kierowaliśmy się przede wszystkim równomiernym i zbalansowanym rozwojem Gminy Władysławowo. Nie ulega wątpliwościom, że głównym czynnikiem decydującym o realizacji zadań są środki zewnętrzne, tym bardziej cieszę się, że tak efektywnie udaje nam się je pozyskiwać  mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

W uchwale budżetowej po stronie dochodów zapisano kwotę 106.250.726,00 zł, na wydatki zaś przeznaczono 119.002.538,00 zł. Blisko 33% stanowią wydatki majątkowe, czyli najbardziej interesująca mieszkańców część budżetu tj. inwestycje, które ustalono na poziomie 39.154.803,00 zł. Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie części zadań, zaplanowanych do realizacji w roku 2018.

 


WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE

- zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

Nazwa zadania

Rok

Kwota inwestycji

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW nr 215
na odcinku Władysławowo - Karwia"

2018

500 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Puckiego na "PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego
w Karwi"

2018

50 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Puckiego na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo- Łebcz etap II"

2018

2 142 500,00

Wykonanie projektów technicznych ulic w miejscowości Jastrzębia Góra: ul. Aleksandra de Rosse, ul. Kisterów, ul. Sanatoryjna, ul. Wczasowa, ul. Wilków Morskich, ul. Widok - Fundusz Sołecki - JASTRZĘBIA GÓRA

2018

23 000,00

Projekt i budowa chodnika Orlki - Relaksowa w Karwi - Fundusz Sołecki - KARWIA

2018

15 531,00

Zakup, transport i montaż ławki multimedialnej Zbigniewa Wodeckiego - Fundusz Sołecki - CHAŁUPY

2018

30 000,00

Władysławowo - wielki neonowy napis w przestrzenie miejskiej jako atrakcja turystyczna - Budżet Obywatelski (obszar miejski)

2018

92 250,00

Skuteczny strażak. Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie Gminy Władysławowo - Budżet Obywatelski (obszar miejski)

2018

96 880,00

Zakup sprzętu i odzieży przeciwpożarowej dla OSP Chłapowo - Fundusz Sołecki - CHŁAPOWO

2018

20 000,00

Zakup drabiny dla OSP Jastrzębia Góra - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

2018

5 000,00

Kaszubska chata w nowym świetle - Budżet Obywatelski (obszar wiejski)

2018

57 100,00

Budowa części oświetlenia ulicy Motelowej w Jastrzębiej Górze - Fundusz Sołecki - JASTRZĘBIA GÓRA - 20.000,00zł, srodki własne - 35.000,00zł

2018

55 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Biwakowej w Ostrowie - Fundusz Sołecki - OSTROWO - 23.733,00zł,środki własne - 12.000,00

2018

38 733,00

Budowa oświetlenia ulicy Ekologicznej w Karwi - Fundusz Sołecki - KARWIA- 25.000,00 zł, środki własne - 15.000,00 zł

2018

40 000,00

Budowa oświetlenia ulicy Łubinowej w Karwi - Fundusz Sołecki - KARWIA - 10.000,00 zł, środki własne - 5.000,00 zł

2018

15 000,00

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element - Budżet Obywatelski (obszar miejski)

2018

10 617,00

Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach - Budżet Obywatelski (obszar wiejski)

2018

54 000,00

Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie - Fundusz Sołecki - CHŁAPOWO - 18.531,00zł, środki własne -31.469,00 zł

2018

50 000,00

Uzupełnienie systemu informacji ulicznej w Jastrzębiej Górze o zakup tablic informacyjnych - Fundusz Sołecki - JASTRZĘBIA GÓRA

2018

7 531,00

Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyjnym działka nr 268/6 ul. Szkolna w Tupadłach - etap II - Fundusz Sołecki - TUPADŁY

2018

12 700,00

Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu

2018

200 000,00

PT oświetlenia ul. Żurawiej w Rozewiu

2018

3 000,00

PT przebudowy budynku z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną w Jastrzębiej Górze

2018

50 000,00

PT "Gwiazdy Północy" w Jastrzębiej Górze

2018

45 000,00

Budowa ul. Górnej w Jastrzębiej Górze

2018

400 000,00

Budowa oświetlenia skweru i boiska w Tupadłach

2018

50 000,00

PT oświetlenia ul. Naszej i ul. Rzepakowej w Tupadłach

2018

7 000,00

Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Tupadłach

2018

100 000,00

Przebudowa wejścia nr 13 na plażę w Chłapowie

2018

100 000,00

Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej w Chłapowie

2018

600 000,00

Budowa przepustów w ul. Ekologicznej, Kaczeńców i Irysowej w Karwi

2018

80 000,00

PT i wykonanie oświetlenia między ul. Hoża a Śmiałą w Karwi

2018

12 000,00

PT oświetlenia wejścia na plażę nr 32 w Ostrowie

2018

5 000,00

PT oświetlenia ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie

2018

35 000,00

PT oświetlenia ulicy Kukułczej w Ostrowie

2018

4 000,00

Wykonanie oświetlenia ul. Kasztanowej w Ostrowie

2018

80 000,00

Budowa ul. Długiej we Władysławowie

2018

540 000,00

Budowa chodnika ul. Abrahama we Władysławowie

2018

150 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Poraźińskiej we Władysławowie

2018

100 000,00

Budowa ul. Floriana Ceynowy etap I

2018

800 000,00

PT przebudowy szkół na terenie miasta Władysławowa ( ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3)

2018

150 000,00

Przebudowa ul. Sucharskiego we Władysławowie

2018

200 000,00

PT chodnika ul. Jachtowej we Władysławowie

2018

20 000,00

Budowa przepompowni na wejściu nr 23 w Jastrzębiej Górze

2018

50 000,00

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją jednego z budynków o część garażową i zaplecze socjalne dla Komendy Powiatowej w Pucku (75410-6170)

2018

7 500,00

Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej pomoc finansowa z przeznaczeniem
na zakup domku typu holenderskiego

2018

20 000,00

Dotacja celowa dla Szpitala Puckiego w Pucku na zakup foteli zabiegowo-transportowych dla oddziału chorób wewnetrznych

2018

9 000,00


- zadania inwestycyjne, które będą realizowane, a nie są zaliczane do innych środków

Nazwa zadania

LATA

Ogółem nakład finansowy

Kwota inwestycji w roku 2018

PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie

2013-2018

64 700,00

64 700,00

PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie

2015-2018

56 703,00

56 703,00

PT na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

2013-2018

111 300,00

28 500,00

Wykup gruntów od właścicieli prywatnych na terenie gminy Władysławowo 

2016-2018

1 259 000,00

400 000,00

PT budowy sieci wodno -kanalizac. dla obszaru ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

2016-2018

30 100,00

30 100,00

PT i budowa oświetlenia terenów zielonych wzdłuż ul. Niepodległości we Władysławowie

2015-2018

4 530,00

1 000,00

PT oraz budowa oświetlenia drogowego częsci ul. Topolowej w Jastrzebiej Górze

2013-2018

17 400,00

17 400,00

PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie

2015-2018

9 940,00

9 940,00

PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie

2015-2018

37 800,00

37 696,00

PT budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1, 3, 5, 9 we Władysławowie (90095-6050)

2017-2018

92 058,00

92 058,00

PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie

2015-2018

60 000,00

6 000,00

PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu                   

2016-2018

50 000,00

40 000,00

Zagospodarowanie terenu handlowo- usługowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie

2016-2018

220 100,00

46 484,00

Zakup sprzętu do oczyszczania plaży

2016-2018

337 310,00

65 310,00

PT i budowa ścieżek rowerowych na 3 odcinkach: - w miejscowości Chałupy, - Władysławowo ul. Żeromskiego (brama OPO Cetniewo) do Ostrowa ul. Krokowska, we Władysławowie ul. Błękitnej Armii ul. Świerkowa

2015-2018

165 000,00

83 518,00

PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga Swarzewska we Władysławowie

2017- 2018

13 000,00

6 588,00

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 11

2018-2019

3 423 891,00

2 298 361,00

PT branży sanitarnej i elektroenergetycznej ul. Długiej we Władysławowie

2017-2018

35 000,00

35 000,00

PT urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej dla miejscowości Ostrowo      

2017-2018

50 000,00

25 000,00

PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie

2017-2018

60 000,00

60 000,00

PT odprowadzenia wód deszczowych dla osiedla "Cetniewo" oraz miejscowości Chłapowo

2017-2018

200 000,00

200 000,00

PT i budowa oświetlenia przejść dla pieszych przez DW 2016 w Chałupach na wysokości pół namiotowych

2017-2018

100 000,00

100 000,00

Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczającej oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia

2018-2019

187 491,00

187 391,00

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej architektury poprzez remont, budowę oraz wyposażenie w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru wsi Ostrowo

2018-2019

472 952,00

472 902,00

PT i budowa przelewu awaryjnego dla odprowadzania wód deszczowych ze zlewni ul. Portowej we Władysławowie

2017-2018

79 500,00

67 000,00

PT przebudowy linii nn ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze (90015-6050)

2017-2018

3 813,00

3 813,00

PT budowy oświetlenia ul. Porazińskiej we Władysławowie

2017-2018

5 781,00

5 781,00

PT budowy oświetlenia drogowego ul. Ks. Budzisza w Ostrowie

2017-2018

3 000,00

3 000,00

PT budowy oświetlenia drogowego ul. Biwakowej w Ostrowie

2017-2018

3 000,00

3 000,00

PT budowy oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ostrowie

2017-2018

6 027,00

6 027,00

PT oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze

2017-2018

6 150,00

6 150,00

PT budowy świetlenia ul. Radosnej (odnoga) w Jastrzębiej Górze

2017-2018

4 500,00

4 500,00

PT budowy oświetlenia odcinka ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze

2017-2018

4 500,00

4 500,00

PT przebudowy skrzyżowania ul. Hryniewieckiego i ul. Kolejowej we Władysławowie

2016-2018

35 500,00

10 650,00

Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie

2015-2018

90 000,00

10 000,00

Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenia dla Centrum Usług Wspólnych)

2015-2018

50 000,00

15 000,00

PT termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego G-G-S (budynek UM we Władysławowie, SP w JG, SP nr 3 we Władysławowie)

2016-2018

270 000,00

28 000,00

PT branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w celu uzbrojenia obiektów sezonowych na terenie plaż

2016-2018

18 942,00

18 942,00

PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Droga Swarzewska we Władysławowie

2017-2018

13 000,00

5 412,00


- zadania inwestycyjne, realizowane z udziałem środków zewnętrznych

Nazwa zadania

LATA

Ogółem nakład finansowy

Kwota inwestycji w roku 2018

Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze                                                       

2017-2018

1 390 549,00

1 390 549,00

Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo

2017-2020

3 918 382,00

45 510,00

Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo 2016-2018

2016-2018

65 215,00

0,00

Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

2017-2019

7 208 438,00

50 000,00

Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego

2017-2019

160 000,00

0,00

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

2017-2020

10 679 615,00

5 339 508,00

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi

2017-2020

15 600 000,00

1 377 763,00

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo

2017-2019

8 628 488,00

6 391 588,00

Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie

2017-2020

17 899 076,00

876 380,00

"Poprawa efektywności odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej" -  w tym budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni

2016-2018

8 562 800,00

8 473 010,00

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej - OSP Jastrzębia Góra

2017-2018

564 649,00

564 649,00

Opublikowano: 05 stycznia 2018 08:46

Kategoria: Inwestycje

Filmy:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 2551

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.