Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018) - WFOŚiGW ogłosił konkurs

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (link otworzy duże zdjęcie)


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018), informujemy, że do konkursu mogą być zgłaszane zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

- 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

a) dokumentację i nadzór techniczny,

b) demontaż istniejącego źródła ciepła,

c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,

d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy wystawiony po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które nie złożyły deklaracji pod koniec ub. roku, prosimy o zapoznanie się z ankietą, a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 16 marca 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Opublikowano: 05 lutego 2018 10:40

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Ankieta dot. dofinansowania na modernizację źródła ciepła - Czyste Powietrze Pomorza [22.73 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1185

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.