Spotkania

Zebranie sołeckie dla mieszkańców Rozewia

22 września 2017 17:00
Garnizonowa 40, Rozewie, Władysławowo, pucki, pomorskie
Okulski Grand Rozewie

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Rozewie do udziału w zebraniu wiejskim, którego tematem głównym będzie rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Rozewie, dn. 22.09.2017 r. o godz. 17:00; Okulski Grand Rozewie, ul. Garnizonowa 40;

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.