Inne: impreza darmowa, impreza dla rodziców z dziećmi, impreza plenerowa, impreza otwarta

Gra Miejska

03 maja 2018 od: 11:00 do 13:00
ul. Towarowa 8, Władysławowo, pucki, pomorskie
ul. Towarowa 8

Gra Miejska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.