Inne: impreza darmowa, impreza dla dzieci, impreza dla rodziców z dziećmi, impreza plenerowa, impreza otwarta

Wakacyjny Program Animacyjny dla dzieci

09 lipca 2018 od: 14:30 do 16:00
ul. Władysławowska 28, Chłapowo, Władysławowo, pucki, pomorskie
Chłapowo, ul. Władysławowska 28

Gry, zabawy i konkursy dla dzieci.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.