Inne: impreza darmowa, impreza dla dzieci, impreza plenerowa, impreza otwarta

Wakacyjny Program Animacyjny dla Dzieci

02 sierpnia 2019 od: 14:30 do 16:00
ul. Kaperska, Chałupy, Władysławowo, pucki, pomorskie
plac przy ul. Kaperskiej

Gry, zabawy i animacje dla dzeci.

https://www.facebook.com/events/1198422580344178/

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.