Wykaz obowiązujących aktów prawnych związanych z zagadnieniem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Załączniki:
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.