Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Władysławowie

ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, tel. 58 674-01-85


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi, mogą przywieźć wskazane przez Gminę odpady komunalne, czyli odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK, godziny otwarcia oraz inne informacje zostały ujęte w poniższej ulotce.

PSZOK

Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie zawarte zostały w regulaminie PSZOK, który można pobrać ze strony abruko.pl w zakładce „usługi komunalne”.

Odbiór odpadów, których nie można dostarczyć do PSZOK, należy zlecić firmie, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej we Władysławowie, obejmującego podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo.

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.