Przedstawiamy Państwu oficjalne wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Władysławowa. Zwycięskim projektem, okazało się zadanie pn. „Utwardzenie części drogi z płyt jumbo na przedłużeniu ulicy Harcerskiej do ul. Droga Chłapowska we Władysławowie" autorstwa Mariusza Głowienki. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 225 tys. zł.

Pozostałe środki budżetu obywatelskiego (25 tys. zł) nie pozwolą na sfinansowanie żadnego ze zgłoszonych zadań, ze względu na wyższy kosztorys ich realizacji. Frekwencja wyniosła 21% (Uprawnionych: 8568 osób, głosowało: 1758 osób). 


Wyniki Budżetu Obywatelskiego Władysławowa

Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które zaangażowały się w kampanię informacyjną Budżetu Obywatelskiego Miasta Władysławowa. Dziękujemy za walkę fair play, zgodną z regulaminem. Już teraz zachęcamy do udziału za rok! 

 


 

W dniach od 12-25 września można było oddawać głosy na projekty zgłoszone do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Władysławowa. W najbliższą środę (28 września) o godz. 15:00 w sali 103 Urzędu Miejskiego we Władysławowie odbędzie się konferencja prasowa, na której zaprezentowane zostaną oficjalne wyniki głosowania.

Głosuj przez internet. Kliknij logo poniżej aby otworzyć formularz głosowania:

Kliknij, by zagłosować!

Kto może głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec miasta Władysławowa, który w roku przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego  ukończy 16. rok życia.

 

Jak głosować?

- Każdy chętny może złożyć jedną kartę do głosowania, którą należy dokładnie wypełnić.

- Głosowanie następuje poprzez wrzucenie karty do urny

- Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący wybiera maksymalnie pięć, jego zdaniem, najważniejszych projektów.

- Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż pięć pozycji jest to traktowane jako głos nieważny.

- W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne

 

Kartę będzie można wrzucić do urn ustawionych w:

  • Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, parter budynku;
  • Osiedle Cetniewo: Sklep Lewiatan, ul. Róży Wiatrów 44;
  • Osiedle Żwirowa: Sklep „PLUS”, ul. Żwirowa 1;
  • Osiedle Szotland: Sklep Lewiatan, ul. Średnia 30;
  • Osiedle Śródmieście: Sklep Spożywczo – Warzywniczy „U Jaśka”, ul. Abrahama 15;
  • Osiedle Hallerowo: Sklep „Krzyś”, ul. Morska 24.

Ponadto kartę będzie można wypełnić elektronicznie. W chwili rozpoczęcia głosowania na stronie www.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski pojawi się aktywny formularz, który umożliwi głosowanie bez wypełniania karty papierowej.

 

Wzór karty do głosowania

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZADANIA

 

Prosimy o wybranie maksymalnie pięciu Państwa zdaniem najważniejszych zadań (inwestycji) poprzez postawienie znaku „x” w kolumnie po prawej stronie.

 

Lp.

Tytuł projektu wraz ze skróconym opisem zadania

Koszt szacunkowy*

Termin zakończenia inwestycji**

Preferowane inwestycje

1.

Remont nawierzchni ul. RybackiejZadanie będzie polegać na wykonaniu frezowania i wylania asfaltu na całej długości jezdni ul. Rybackiej. Celem zadania jest zapewnienie przemieszczającym się komfortu, bezpieczeństwa i płynności ruchu.

190,000,00 zł

30.06.2017r.

 

2.

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama (lewa strona od ul. Gen. J. Hallera)Zadanie będzie polegać 
na wykonaniu chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama o długości ok 250 m 
i szerokości 2,5 m tj.  lewa strona od  ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Rybacką 
i Władysława IV

125.000,00 zł

30.06.2017r.

 

3.

Wykonanie chodnika z kostki brukowej po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Abrahama Projekt dotyczy przebudowy istniejących, starych, zniszczonych ciągów pieszych.

67.000,00 zł

30.06.2017r.

 

4.

Bezpieczny strażak – bezpieczny mieszkaniec. Zakup nowoczesnych środków ochrony indywidualnej. Realizacja projektu ma na celu zakup 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej.

97.800,00 zł

30.06.2017r.

 

5.

Rewitalizacja i modernizacja placu zabawowo - rekreacyjnego na Osiedlu Żwirowa, na rogu ulic Młyńskiej 
i Przybyszewskiego. Projekt zakłada modernizację placu zabaw na Osiedlu Żwirowa,  przy rogu ulic Młyńskiej 
i Przybyszewskiego (działka nr 640/2) poprzez zniwelowanie niebezpiecznego podłoża oraz posianie nowej trawy. Montaż nowych urządzeń zabawowych w tym wir obrotowy do wspinaczki.

89.468,46 zł

30.06.2017r.

 

6.

Budowa oświetlenia przy ul. Droga Swarzewska Projekt dotyczy budowy oświetlenia przy ul. Droga Swarzewska 
na odcinku od ul. Droga Chłapowska 
do skrzyżowania z ul. Marii Dąbrowskiej – obejmuje odcinek ok. 360 m długości, przewiduje postawienie 11 lamp drogowych

64.500,00 zł

31.12.2017r.

 

7.

Budowa boisk ogólnodostępnych wraz 
z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Żwirowa Zamiarem jest wykonanie boiska piłkarskiego ogólnodostępnego wraz 
z dwoma boiskami do streetball oraz siłownią zewnętrzną przy ul. Żwirowa teren działki 
nr 139/2 i 140/6

249.319,47 zł

31.12.2017r.

 

8.

Budowa oświetlenia i remont chodnika na drodze między hotelami „Messa” 
i „Pekin” a boiskami przy ulicach Niepodległości i 1000-Lecia P.P.Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni chodnika oraz wykonanie oświetlenia, co istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców 
tej ulicy.

51.000,00 zł

30.12.2017r.

 

9.

Zagospodarowanie ul. Morskiej we Władysławowie Projekt dotyczy poprawy wizerunku ul. Morskiej we Władysławowie poprzez usunięcie starych zielonych gazonów i nasadzenie roślinności oraz wymiana trawnika w tych miejscach, a dokładnie prawej strony ul. Morskiej od Ks. Merkleina 
do Brzozowej

159.500,00 zł

30.06.2017r.

 

10.

Budowa nawierzchni i oświetlenia wejścia na plażę numer 7 we Władysławowie. Budowa nawierzchni i oświetlenia wejścia 
na plażę numer 7. Miejsce odwiedzane przez turystów zarówno latem jak i przez cały rok 
ze względu na usytuowany parking miejski przy plaży na ul. Hryniewieckiego

90.000,00 zł

31.12.2017r.

 

11.

Przebudowa chodnika przy Hallerówce przy ul. Ks. MerkleinaProjekt zakłada przebudowę chodnika przy Hallerówce, teren działka nr 158/4

59.600,00 zł

30.06.2017r.

 

12.

Utwardzenie części drogi z płyt jumbo 
na przedłużeniu ulicy Harcerskiej do ul. Droga Chłapowska we Władysławowie Projekt zakłada ułożenie płyt jumbo 
o szerokości 6 metrów na długości 250 mb., celem ułatwienia mieszkańcom, właścicielom ogródków działkowych oraz turystom dojazdu pomiędzy ulicami Harcerską i ulicą Droga Chłapowska we Władysławowie.

225.000,00 zł

31.12.2017r.

 

13.

Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ulicy Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej nr 3Projekt zakłada ułożenie płyt jumbo, bądź alternatywnie kostki brukowej 
w przydrożnej wnęce, pomiędzy ogrodzeniem terenu, a drogą o szerokości 5 metrów 
i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania 
oraz odbioru dzieci ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

37.500,00 zł

31.12.2017r.

  


*PRZEDSTWIONE KOSZT SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEZNOŚCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI

**MOŻLIWY PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

 

Dane osoby głosującej: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………….

PESEL :…………………………………………………………..

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Władysławowa, który w roku przeprowadzania procedury BO ukończy 16 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2017 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 922) Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Władysławowa z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19.

 

 

 

                                                                                                        ……………….…………………
                                                                                                       (podpis wypełniającego)

 

 

Ustalenie wyniku i realizacja zadań

Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przekazuje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, 
o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadani z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.

Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków.

 


 

13 zgłoszonych projektów przeszło pozytywną weryfikację i będzie uczestniczyć w dalszym procesie związanym z Budżetem Obywatelskim Miasta Władysławowa. To te zadania, na które mieszkańcy w dniach 12-25 września 2016 roku będą mogli oddawać swoje głosy i decydować o ich realizacji.


Wynik weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Władysławowa 

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

11.04.2016 r.

Krystyna Rosinke

Ikona PDF Remont nawierzchni ul. Rybackiej

Zadanie będzie polegać na wykonaniu frezowania i wylania asfaltu na całej długości jezdni ul. Rybackiej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz wizerunku tego terenu.

190.000,00 zł

2.

25.04.2016 r.

Adam Białas

Ikona PDF Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama (lewa strona od ul. Gen. J. Hallera)

Zadanie będzie polegać na wykonaniu chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama o długości ok 250 m i szerokości 2,5 m tj.  lewa strona od  ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Rybacką i Władysława IV

125.000,00 zł

3.

25.04.2016 r.

Adam Białas

Ikona PDF Wykonanie chodnika z kostki brukowej po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Abrahama

Projekt dotyczy przebudowy istniejących, starych, zniszczonych ciągów pieszych.

67.000,00 zł

4.

27.04.2016 r.

Maciej Humanowski

Ikona PDF Bezpieczny strażak – bezpieczny mieszkaniec. Zakup nowoczesnych środków ochrony indywidualnej.

Realizacja projektu ma na celu zakup 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej.

97.800,00 zł

5.

28.04.2016 r.

Beata Twarogowska

Ikona PDF Rewitalizacja i modernizacja placu zabawowo - rekreacyjnego na Osiedlu Żwirowa, na rogu ulic Młyńskiej i Przybyszewskiego.

Projekt zakłada modernizację zaniedbanego placu zabaw na Osiedlu Żwirowa,  przy rogu ulic Młyńskiej i Przybyszewskiego (działka nr 640/2) poprzez zniwelowanie niebezpiecznego podłoża oraz posianie nowej trawy. Montaż nowych urządzeń zabawowych w tym wir obrotowy do wspinaczki.

89.468,46 zł

6.

28.04.2016 r.

Beata Szczepańska

Ikona PDF Budowa oświetlenia przy ul. Droga Swarzewska

Projekt dotyczy budowy oświetlenia przy ul. Droga Swarzewska na odcinku od ul. Droga Chłapowska do skrzyżowania z ul. Marii Dąbrowskiej – obejmuje odcinek ok. 360 m długości, przewiduje postawienie 11 lamp drogowych

64.500,00 zł

7.

29.04.2016 r.

Roman Kacprowski

Ikona PDF Budowa boisk ogólnodostępnych wraz z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Żwirowa

Zamiarem jest wykonanie boiska piłkarskiego ogólnodostępnego wraz z dwoma boiskami do streetball oraz siłownią zewnętrzną przy ul. Żwirowa teren działki nr 139/2 i 140/6

249.319,47 zł

8.

29.04.2016 r.

Joanna Szymańska

Ikona PDF Budowa oświetlenia i remont chodnika na drodze między hotelami „Messa” i „Pekin” a boiskami przy ulicach Niepodległości i 1000-Lecia P.P.

Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni chodnika oraz wykonanie oświetlenia, co istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców tej ulicy.

51.000,00 zł

9.

29.04.2016 r.

Wioletta Patok

Ikona PDF Zagospodarowanie ul. Morskiej we Władysławowie

Projekt dotyczy poprawy wizerunku ul. Morskiej we Władysławowie poprzez usunięcie starych zielonych gazonów i nasadzenie roślinności oraz wymiana trawnika w tych miejscach, a dokładnie prawej strony ul. Morskiej od Ks. Merkleina 
do Brzozowej

159.500,00 zł

10.

29.04.2016 r.

Karol Miller

Ikona PDF Budowa nawierzchni i oświetlenia wejścia na plażę numer 7 we Władysławowie.

Budowa nawierzchni i oświetlenia wejścia na plażę numer 7. Miejsce odwiedzane przez turystów zarówno latem jak i przez cały rok ze względu na usytuowany parking miejski przy plaży na ul. Hryniewieckiego

90.000,00 zł

11.

29.04.2016 r.

Karol Miller

Ikona PDF Przebudowa chodnika przy Hallerówce przy ul. Ks. Merkleina

Projekt zakłada przebudowę chodnika przy Hallerówce, teren działka nr 158/4

 

59.600,00 zł

12.

29.04.2016 r.

Mariusz Głowienka

Ikona PDF Utwardzenie części drogi z płyt jumbo na przedłużeniu ulicy Harcerskiej do ul. Droga Chłapowska we Władysławowie

Projekt zakłada ułożenie płyt jumbo o szerokości 6 metrów na długości 250 mb., celem ułatwienia mieszkańcom, właścicielom ogródków działkowych oraz turystom dojazdu pomiędzy ulicami Harcerską i ulicą Droga Chłapowska we Władysławowie.

225.000,00 zł

13.

29.04.2016 r.

Mariusz Głowienka

Ikona PDF Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ulicy Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej nr 3

Projekt zakłada ułożenie płyt jumbo, bądź alternatywnie kostki brukowej w przydrożnej wnęce, pomiędzy ogrodzeniem terenu, a drogą o szerokości 5 metrów i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania oraz odbioru dzieci ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

37.500,00 zł

 

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Obecnie wszystkie zgłoszone projekty jako propozycje zadań do budżetu obywatelskiego są szczegółowo weryfikowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Zespół został powołany przez Burmistrza Władysławowa i w jego skład wchodzi pracownik Urzędu Miejskiego, przedstawiciel Rady Miejskiej Władysławowa oraz przedstawiciele poszczególnych Osiedli.

 

"Od kilku dni sprawdzamy wszystkie zadania pod względem formalnym i merytorycznym, między innymi czy są zgody właścicieli gruntu na zajęcie go pod inwestycję, czy projekt jest podpisany przez przynajmniej 15 osób, które w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończą 16 rok życia, czy inwestycję da się zrealizować do końca 2017 roku, czy deklarowane koszty inwestycji są realne i mieszczą się w budżecie" – wyjaśnia Wioleta Kowalska - Lewicka, Przewodnicząca Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Niestety już wiadomo, że nie wszystkie projekty spełniają kryteria, na przykład projekt pn. „Przestrzeń Wiejska przyjazna dziecku – zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejsce rekreacji i zabawy” dotyczy zagospodarowania terenu, który nie jest objęty procedurą budżetu obywatelskiego.

W sumie do wydania jest 250 tysięcy złotych, wpłynęły 24 zgłoszenia, w tym 3 zgłoszenia dotyczące zadań nieinwestycyjnych. 23 zgłoszenia mieszkańcy przynieśli do ratusza w formie papierowej, a 1 wniosek wpłynął przez internet. Najwięcej zgłoszono projektów dotyczących remontu/modernizacji chodników, ulic a także budowy oświetlenia. Drugie miejsce zajmują propozycje urządzenia placów zabaw, boisk ogólnodostępnych i siłowni zewnętrzne.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zgłoszeniu, wnioskodawcy, którzy zgłosili do realizacji dane zadanie, są zapraszani do ratusza, aby zmodyfikować zgłoszony projekt. Do 15 czerwca zostanie opublikowana lista zadań, zakwalifikowanych do głosowania i odrzuconych. Następnie wnioskodawcy odrzuconych projektów będą mieli możliwość wniesienia protestu wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Władysławowa, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej weryfikacji.

Głosowanie rozpocznie się od dnia 12 września i potrwa do 25 września. Okres od dnia opublikowania zadań zakwalifikowanych do ostatniego dnia głosowania będzie okresem promocji zgłoszonych projektów przez ich wnioskodawców. Tutejszy Urząd będzie na bieżąco informował mieszkańców o etapach budżetu obywatelskiego na stronie internetowej wladyslawowo.pl oraz bip.wladyslawowo.pl, a także na łamach Ratusza. "Cieszymy się, że Budżet Obywatelski cieszy się takim zainteresowaniem mieszkańców. Takie zaangażowanie pozwala na budowę więzi między mieszkańcami, zarówno w trakcie zbierania głosów jak i podczas użytkowania wielu zgłoszonych inwestycji. Dzięki temu rozwija się społeczeństwo obywatelskie, które jest nam potrzebne do wspólnego działania" – przyznaje Roman Kużel, Burmistrz Władysławowa.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zgłoszone propozycje zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Władysławowa:

 

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

11.04.2016r.

Krystyna Rosinke

Remont nawierzchni jezdni od ul. Gen. J. Hallera do nowo wybudowanego w 2014r., odcinka 
ul. Rybackiej. Budowa / remont kanalizacji deszczowej.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. Umieszczenie na jezdni 
w odpowiednich miejscach studzienek 
na deszczówkę. Spowalniacz ruchu pozostaje 
w miejscu, w którym jest.

190.000,00 zł

2.

22.04.2016r.

Dettlaff Piotr

Skwer Latarni Morskich

Urządzenie skweru z wizerunkami latarni morskich polskiego wybrzeża eksponowanych jako statuetki na marmurowych płytach. Miejsce realizacji projektu: ul. Łąkowa, działka gminna 
nr 346/2.

36.943,00 zł

3.

22.04.2016r.

Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu

Fontanna Miejska

Budowa fontanny miejskiej przy ul. Niepodległości. Fontanna wykonana w stylu klasycznym z obrzeżem kamiennym w kształcie koła i uzupełniona elementem

115.536,56 zł

4.

25.04.2016r.

Adam Białas

Wykonanie chodnika z kostki brukowej 
przy ul. Abrahama po prawej i lewej stronie 
na całej długości jezdni.

Projekt dotyczy przebudowy istniejących, starych, zniszczonych ciągów pieszych wzdłuż 
ul. Abrahama.

101.250,00 zł

5.

25.04.2016r.

Adam Białas

Wykonanie chodnika z kostki brukowej 
od ul. Rybackiej do ul. Władysława IV (lewa strona ulicy) oraz od ul. Rybackiej do ul. Abrahama (prawa strona ulicy)

Projekt dotyczy przebudowy istniejących, starych, zniszczonych ciągów pieszych.

67.500,00 zł

6.

27.04.2016r.

Maciej Humanowski

Bezpieczny strażak – bezpieczny mieszkaniec. Zakup nowoczesnych środków ochrony indywidualnej.

Realizacja projektu ma na celu zakup 
14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej.

97.800,00 zł

7.

28.04.2016r.

Beata Twarogowska

Rewitalizacja i modernizacja placu zabawowo – rekreacyjnego na Osiedlu Żwirowa, na rogu ulic Młyńskiej i Przybyszewskiego.

Projekt zakłada modernizację zaniedbanego placu zabaw na Osiedlu Żwirowa,  przy rogu ulic Młyńskiej i Przybyszewskiego (działka nr 640/2) poprzez zniwelowanie niebezpiecznego podłoża oraz posianie nowej trawy. Montaż nowych urządzeń zabawowych.

78.681,96 zł

8.

28.04.2016r.

Beata Szczepańska

Budowa oświetlenia przy ulicy Droga Swarzewska.

Projekt dotyczy budowy oświetlenia przy 
ul. Droga Swarzewska na odcinku od ul. Droga Chłapowska – obejmuje ok. 300 m długości, przewiduje postawienie 8 lamp drogowych

49.000,00 zł

9.

29.04.2016r.

Julita Styn-Parzewska

„Przestrzeń Wiejska przyjazna dziecku” – zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejsce rekreacji i zabawy.

Zagospodarowanie przestrzeni zieleni mieszczącej się w trójkącie dwóch ciągów jezdnych pomiędzy ul. Złotą a Miłą w Karwi, 
dz. nr 168/69 na miejsce rekreacji i zabaw 
dla najmłodszych. Projekt zakłada założenie ogrodu zabaw.

54.190,00 zł

10.

29.04.2016r.

Roman Kacprowski

Ogrodzone boisko ogólnodostępne wraz 
z placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną

Zamiarem jest wykonanie boiska piłkarskiego – ogólnodostępnego wraz z placem zabaw 
oraz siłownią zewnętrzną przy ul. Żwirowa teren działki nr 139/2 i 140/6

249.881,58 zł

11.

29.04.2016r.

Joanna Szymańska

Wymiana nawierzchni ulicy i chodnika 
i wykonanie oświetlenia na drodze między hotelem Messa i hotelem Pekin, a boiskami 
przy ul. Niepodległości 14 i ul. Tysiąclecia PP 1

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni drogi i chodnika oraz wykonanie oświetlenia, 
co istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców tej ulicy.

111.300,00 zł

12.

29.04.2016r.

Wioletta Patok

ul. Morska Władysławowo

Projekt dotyczy poprawy wizerunku ul. Morskiej we Władysławowie poprzez usunięcie starych zielonych gazonów i nasadzenie roślinności oraz wymiana trawnika w tych miejscach, a dokładnie prawej strony ul. Morskiej od Ks. Merkleina 
do Brzozowej

159.500,00 zł

13.

29.04.2016r.

Karol Miller

Przebudowa zejścia z dworca PKP przy 
ul. Kolejowej do plaży jako miejsca pierwszego kontaktu turysty z Gminą Władysławowo

Przebudowa głównego zejścia z dworca PKP do sezonowego centrum Władysławowa z informacją o wydarzeniach kulturalnych. Budowa nawierzchni zejścia z dworca PKP czyli ulicy Błękitnej Armii w skrzyżowanie ulic: Kolejowej i Ks. Merkleina. Przebudowanie miejsca w taki sposób aby stanowiło ‘witacz” miasta z turystami.

55.600,00 zł

14.

29.04.2016r.

Karol Miller

Budowa nawierzchni i oświetlenia wejścia 
na plażę numer 7 we Władysławowie.

Budowa nawierzchni o oświetlenia wejścia na plażę numer 7. Miejsce odwiedzane przez turystów zarówno latem jak i przez cały rok ze względu na usytuowany parking miejski przy plaży na ul. Hryniewieckiego

133.200,00 zł

15.

29.04.2016r.

Karol Miller

Budowa nawierzchni i oświetlenia ścieżki leśnej od zejścia na plażę numer 5 do zejścia na plażę nr 1

Budowa nawierzchni i oświetlenia ścieżki leśnej od zejścia na plażę numer 5 do zejścia na plażę nr 1. Miejsce bardzo często wykorzystywane przez mieszkańców oraz wczasowiczów.

103.200,00 zł

16.

29.04.2016r.

Karol Miller

Miejsca przy plaży na nasypie kolejowym w ciągu ulicy Kolejowej.

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych dla samochodów na nie wykorzystanym pasie zieleni należącym do PKP

 

101.200,00 zł

17.

29.04.2016r.

Karol Miller

Przebudowa chodnika przy Hallerówce przy ul. Ks. Merkleina.

Projekt zakłada przebudowę chodnika przy Hallerówce, teren działka nr 158/4

 

59.600,00 zł

18.

29.04.2016r.

Karol Miller

Fontanna z iluminacjami świetlnymi, zagospodarowanie przestrzeni turystycznej.

Projekt zakłada budowę fontanny na terenie działki sąsiadującej ze Skwerem Generała Hallera jako kontynuacja zagospodarowania miejskiej przestrzeni dla dobra mieszkańców i turystów.

 

180.600,00 zł

19.

29.04.2016r.

Piotr Adrian

Sportowa odnowa

Projekt dotyczy poprowadzenia klubu z usługą fitness oraz doposażenie go w akcesoria do sportów walki w celu udostepnienia mieszkańcom tego klubu i umożliwienie im poprawy kondycji fizycznej.

 

131.797,00 zł

20.

29.04.2016r.

Arleta Kartasińska

Zabawa – ważna sprawa, budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego

Plac zabaw jest niezbędnym elementem dzieciństwa każdego małego człowieka. Realizacja placu zabaw przy ul. Krasickiego we Władysławowie ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców rozwijającej się części Osiedla Żwirowa – zamieszkujących po obu stronach ulicy Droga Chłapowska. Projekt charakteryzuje się uzasadnionym zapotrzebowaniem – w najbliższym otoczeniu kilkunastu ulic brak jest takiej inwestycji.

131.327,37 zł

21.

29.04.2016r.

Mariusz Głowienka

Utwardzenie drogi z płyt jumbo na przedłużeniu ulicy Harcerskiej do ul. Droga Chłapowska we Władysławowie

Projekt zakłada ułożenie płyt jumbo o szerokości 6 metrów na długości 450 mb., celem ułatwienia mieszkańcom, właścicielom ogródków działkowych oraz turystom dojazdu pomiędzy ulicami Harcerską i ulicą Droga Chłapowska we Władysławowie.

216.000,00 zł

22.

29.04.2016r.

Mariusz Głowienka

Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ulicy Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej nr 3

Projekt zakłada ułożenie płyt jumbo, bądź alternatywnie kostki brukowej w przydrożnej wnęce, pomiędzy ogrodzeniem terenu, a drogą o szerokości 5 metrów i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania oraz odbioru dzieci ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

25.000,00 zł

23.

29.04.2016r.

Anna Foltyńska

Rewitalizacja placu zabaw na Osiedlu Żwirowa wraz z nowym urządzeniem „Wir obrotowy do wspinaczki”

Projekt zakłada modernizację zaniedbanego placu zabaw na Osiedlu Żwirowa,  przy rogu ulic Młyńskiej i Przybyszewskiego (działka nr 640/2) poprzez zniwelowanie niebezpiecznego podłoża oraz posianie nowej trawy. Montaż nowych urządzeń zabawowych.

89.468,46 zł

24.

29.04.2016r.

Katarzyna Lange

Władysławowo pływa na kitesurfingu.

Władysławowo  leży nad Zatoka Pucką, która niepodważalnie jest najlepszym w Polsce miejscem do uprawiania kitesurfingu. Projekt 
ma na celu umożliwienie  mieszkańcom Władysławowa dostępu do tego wspaniałego sportu! Tyle mówi się o dbaniu o zdrowie 
i aktywność fizyczną, wykorzystajmy nasze najlepsze zasoby, by mieszkańcy Władysławowa mogli nauczyć się kitesurfingu w swojej gminie, ze wsparciem miasta Władysławowo. Projekt umożliwi zakup sprzętu kitesurfingowego 
do nauczania, oraz opłaci instruktorów ze szkoły kiteserfingu mieszkanki Władysławowa, kitesurferki z tytułem Mistrzyni Polski

22.712,00 zł

 

Sporządziła:
Wioleta Kowalska – Lewicka
dn. 02.05.2016 r.

 


 

Burmistrz Władysławowa zaprasza do udziału w I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Władysławowa

Oficjalne Logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Władysławowa

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, których realizacja poprawiać będzie jakość otoczenia, rozpoczynamy procedowanie nad BUDŻETEM OBYWATELSKIM. Wierzymy, że mają Państwo wiele pomysłów na rozwój miasta i chcą współdecydować o wydatkowaniu części jego środków. Wspólne działania mieszkańców i władz miasta dają większą możliwość rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”. Jest to szansa na spełnienie Twoich potrzeb i oczekiwań. Już teraz pomyśl na co przeznaczyłbyś pieniądze gminne i weź czynny udział w procesie realizacji budżetu obywatelskiego!

 

Grafika Budżetu Obywatelskiego:

 

Co to jest BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet obywatelski, często nazywany także partycypacyjnym, to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wspólnie decydują, na co wydatkować wyodrębnioną część budżetu gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa została zabezpieczona kwota 250.000,00 z przeznaczeniem na projekty do realizacji w ciągu jednego roku, wybrane przez mieszkańców w otwartym głosowaniu. Wyodrębniona kwota dotyczy wszystkich wydatków mieszczących się w zadaniach własnych gminy – mogą to być zarówno inwestycje jak i projekty tzw. „miękkie”, nieinwestycyjne do przeprowadzenia na terenie miasta Władysławowa.
 

Grafika Budżetu Obywatelskiego: harmonogram


1. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego

2. Wzór wniosku wraz z listą poparcia

3. Wzór karty do głosowania


Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publiczne
j.


Grafika Budżetu Obywatelskiego plac zabaw i logo


Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje projektu uchwały dot. budżetu obywatelskiego

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.