Oficjalne Logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Władysławowa [300x212]

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
projektu uchwały

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:

od dnia 21 stycznia 2020r. do dnia 5 lutego 2020r.

w formie:

  1. Interaktywnego formularza elektronicznego.
  2. przyjmowanie propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.wladyslawowo.pl/, ścieżka dostępu menu – Gmina Władysławowo – Budżet Obywatelski - konsultacje
    2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie http://www.wladyslawowo.pl


Uwaga:
Formularze konsultacyjne bez podania danych identyfikujących składającego uwagę nie będą uwzględnione.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.