Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowa [2012x1250]

Już po raz piąty w Gminie Władysławowo Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na jakie zadania przeznaczyć wydzieloną z ogólnego budżetu gminy kwotę 350.000,00 zł, z podziałem na obszar miasta - 200 tys. zł i obszar wsi - 150 tys. zł. Budżet Obywatelski to demokratyczny proces powierzania Mieszkańcom prawa rozdysponowania części środków finansowych budżetu Gminy Władysławowo, w perspektywie kolejnego roku budżetowego, na cele, które sami uznają za najważniejsze dla ich społeczności. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek, który dotyczy obszaru miejskiego bądź wiejskiego wraz z listą poparcia co najmniej 15 osób. Możliwość zgłaszania propozycji zadań mają Mieszkańcy Gminy Władysławowo, którzy w roku przeprowadzania procedury ukończą 10 rok życia. Należy pamiętać o tym, że każde zwycięskie zadanie będzie realizowane przez Gminę Władysławowo lub miejskie jednostki organizacyjne w oparciu o prawo zamówień publicznych, ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne przepisy prawa. Wnioskodawca nie jest realizatorem zadania. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Ważne jest to, że koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. Oceny formalno-prawnej zgłaszanych projektów dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Władysławowo. W pracy tego Zespołu mogą również uczestniczyć Mieszkańcy. Każdy Mieszkaniec Gminy Władysławowo chętny do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego może zgłosić swoją kandydaturę wypełniając formularz dostępny na bip.wladyslawowo.pl. Projekty, które przejdą weryfikację są publikowane. Następnie trwają prace Zespołu i powstaje lista zadań z rozstrzygnięciem (po zapoznaniu się z listą, Wnioskodawcy mają możliwość złożenia protestu). Ostatnim etapem jest głosowanie Mieszkańców na te projekty, które pomyślnie przeszły całą procedurę. Zwycięskie pomysły zostaną ujęte w projekcie budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok. Budżet Obywatelski jest narzędziem, które wspiera Mieszkańców w realizacji ich potrzeb dotyczących życia w miejscu, w którym żyją. Podczas czterech edycji władysławowskiego BO zrealizowano wiele projektów, które spełniają zadania własne gminy i do tej pory służą Mieszkańcom w różny sposób.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane zwycięskie inwestycje w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo:
Budżet Obywatelski projekty zrealizowane [3234x1788]

Oficjalne Logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Władysławowa [300x212]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.