bo2021banernawwwpng [2012x1250]

Kliknij aby zagłosować!

 

Po raz piąty z rzędu w Gminie Władysławowo Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na jakie zadania przeznaczyć wydzieloną z ogólnego budżetu Gminy kwotę 350.000,00 zł, z podziałem na obszar miasta - 200 tys. zł i obszar wsi - 150 tys. zł.

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces powierzania Mieszkańcom prawa rozdysponowania części środków finansowych budżetu Gminy Władysławowo, na cele, które sami uznają za najważniejsze dla ich społeczności. Swoje propozycje zadań do realizacji, poparte przez co najmniej 15 Mieszkańców gminy, można przesyłać w wersji elektronicznej od 1 do 30 kwietnia na adres bo@ wladyslawowo.pl. Formularz zgłoszenia projektów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Władysławowo oraz na stronie wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Możliwość zgłaszania propozycji zadań mają Mieszkańcy Gminy Władysławowo, którzy w roku przeprowadzania procedury ukończą 10 rok życia. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 100.000,00 zł. Wnioski będą analizowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, a następnie te, które otrzymały pozytywną ocenę, poddane pod powszechne głosowanie w formie elektronicznej. Najlepsze przeznacza się do realizacji, aż do wyczerpania puli środków. Głosowanie na projekty do BO trwa od 7 września do 21 września 2020 roku.

 

bo2021harmonogramwwwpng [3234x714]

 

glosowanie budzet obywatelski 2021

 

 


bo2021plakatpngpng [2526x3573]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.