Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.

 

Wynik konsultacji społecznych dotyczący projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację:

 

 A.       Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Władysławowo, organizacje pozarządowe, i inne zainteresowane podmioty, propozycji i uwag dotyczących przedmiotu konsultacji:

Brak uwag.

B. Podsumowanie wyników konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Nr22/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. Konsultacje odbywały się w dniach 21 stycznia do 5 lutego 2020r. i  zostały poprzedzone akcją informacyjną.

Informacja o konsultacjach społecznych ukazała się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Władysławowie: http:/www.bip.wladyslawowo.pl
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: http:/www.wladyslawowo.pl;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we Władysławowie

Propozycje, uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację można było zgłaszać na elektronicznym formularzu.

W trakcie trwania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację nie złożono żadnych propozycji i uwag.

Obecnie konsultowany projekt uchwały będzie procedowany przez Radę Miejską Władysławowa.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.