Wyniki głosowania w ramach II edycji BO - zrealizowanych zostanie aż 8 projektów!

 

10 października 2017 roku poznaliśmy wyniki głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo. Realizacji doczekają się 3 zadania miejskie oraz 5 zadań wiejskich. Frekwencja wyniosła aż 30%!

W głosowaniu wzięło udział dokładnie 3781 osób z 12 720 uprawnionych, co dało rekordową frekwencję na poziomie 30%.

Frekwencja II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo 

Wśród głosujących najbardziej aktywną grupę stanowili mieszkańcy w wieku 26-35 lat.

Grupy wiekowe głosowania II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo


Więcej głosów oddały kobiety, a najliczniejniejszą grupą wśród mieszkańców gminy byli Władysławowianie.

Płeć i rodzaj głosowania II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

Podział głosów na miasta i sołectwa w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

 

WYNIKI PROJEKTY MIEJSKIE

Ostatecznie z projektów miejskich najwięcej głosów zdobyło zadanie nr 3 tj. "Skuteczny Strażak". Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy. Drugim najpopularniejszym zadaniem (nr 11) okazał się projekt pn. "Władysławowo - wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna". Dzięki pozostałym środkom do wykorzystania, realizacji doczeka się także projekt pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element - statek dla dzieci".

Wyniki głosowania na projekty miejskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

 

WYNIKI PROJEKTY WIEJSKIE

Wśród projektów wiejskich największą popularnością cieszył się projekt pn. "Ratujmy historie naszej kapliczki" z Tupadeł. Drugie miejsce zajęło zadanie pn. "Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie lokalnego charakteru" w Ostrowie. Kolejnym zadaniem, które zdobyło sporo głosów i także zostanie zrealizowane został projekt pn. "Kaszubska chata w nowym świetle" w Ostrowie. Czwartym zadaniem, które również zmieściło się w puli środków i zostanie wykonane, okazał się projekt pn. "Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach". Dzięki zsumowaniu pozostałych w budżecie obywatelskim środków uda się także zrealizować zadanie pn. "Bajkowe dywany z krokusów" w Ostrowie.

Wyniki głosowania na projekty wiejskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

Więcej informacji znajduje się w PREZENTACJI oraz w biuletynie informacji publicznej (bip.wladyslawowo.pl) w zakładce budżet obywatelski. 

 

 

II edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

 

Zapraszamy Państwa do udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego, które odbędzie się od 18 września - 2 października 2017 roku. 31 zakwalifikowanych zadań można wybrać maksymalnie do 5 dla Państwa najważniejszych do realizacji projektów. Głos może oddać każdy mieszkaniec gminy Władysławowo, który w roku procedowania nad BO ukończy 16. rok życia.

1. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 18 września – 2 października 2017 roku.

2. Głosować może każdy mieszkaniec gminy Władysławowo, który w roku przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego ukończy 16. rok życia. Osoba uprawniona może głosować tylko raz.

3. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania lub formularzu on-line. Głosujący może wskazać projekty miejskie, jak i projekty wiejskie – ważne, aby łączna liczba wskazań nie przekroczyła 5 zadań.

4. Głos (18/09-02/10) można oddać na jeden z dwóch dostępnych sposobów
a) Elektronicznie (on-line) – korzystając z aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej www.wladyslawowo.pl 
b) Wypełniając formularz – dostępny do wydrukowania na stronie internetowej oraz w sierpniowym numerze Ratusza na stronach 7-10 (do wyrwania), który należy wrzucić do urn, jakie rozstawione zostaną we wskazanych miejscach:

- Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, parter budynku 
- Osiedle Cetniewo: Sklep Lewiatan, ul. Róży Wiatrów 44 
- Osiedle Żwirowa: Sklep „PLUS”, ul. Żwirowa 1 
- Osiedle Szotland: Sklep Lewiatan, ul. Średnia 30 
- Osiedle Śródmieście: Sklep Spożywczo – Warzywniczy „U Jaśka”, ul. Abrahama 15 
- Osiedle Hallerowo: Sklep „Krzyś”, ul. Morska 24 
- Sołectwo Chałupy: Sklep Spożywczo – Przemysłowy Lewiatan, ul. Kaperska 44 
- Sołectwo Chłapowo: Sklep Ogólno – Spożywczy, ul. Władysławowska 69 
- Sołectwo Rozewie: Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Max”, ul. Osiedlowa 21 
- Sołectwo Jastrzębia Góra: Polomarket, ul. Rozewska 1 
- Sołectwo Tupadły: Sklep Spożywczy, ul. Pucka 29A 
- Sołectwo Ostrowo: Sklep Spożywczy, ul. Zabytkowa 28 
- Sołectwo Karwia: Sklep Konkol, ul. Kopernika 28

5. Głos jest nieważny gdy
- głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż 5 pozycji; 
- jedna osoba wypełniła kilka kart do głosowania, wówczas wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.


TERMIN (18 września - 2 października) 
głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Władysławowo jest zgodny z proponowanym przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i zrzeszone w nim samorządy. Dzięki temu możliwa jest wspólna promocja tak samego Budżetu Obywatelskiego, jak i w szczególności terminu głosowania na zakwalifikowane zadania. Spoty emitowane będą m.in. na antenie Radia Gdańsk --> POSŁUCHAJ 

II edycja Budżetu Obywatelskiego

  

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

 

 

marzec - wrzesień

 

 

Kampania informacyjno – edukacyjna.

 

 

marzec - kwiecień

 

Spotkania informacyjne z mieszkańcami.

 

 

kwiecień

 

 

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu na rok 2017. /bieżąca publikacja/

 

 

do 25 czerwca

 

 

Weryfikacja zgłoszonych projektów oraz podanie 
do publicznej wiadomości wyniku weryfikacji.

 

do 10 lipca 

 

Opublikowanie listy projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

 

 

do 15 sierpnia

 

 

Opublikowanie wykazu punktów wyznaczonych przez Burmistrza w których odbędzie się głosowanie.

 

 

od 18 września do 2 października

 

 

Głosowanie (w wyznaczonych punktach, internetowe)

 

 

do 10 października

 

Ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

do 15 listopada

 

 

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Władysławowo.

 

Wykaz punktów do głosowania nad Budżetem Obywatelskim:

Lp.

Lokalizacja / Adres

1.

Urząd Miejski we Władysławowie: ul. Gen. J. Hallera 19, parter budynku

obszar miasta

2.

Osiedle Cetniewo: Sklep Lewiatan, ul. Róży Wiatrów 44

3.

Osiedle Żwirowa: Sklep „PLUS”, ul. Żwirowa 1

4.

Osiedle Szotland: Sklep Lewiatan, ul. Średnia 30

5.

Osiedle Śródmieście: Sklep Spożywczo – Warzywniczy „U Jaśka”, ul. Abrahama 15

6.

Osiedle Hallerowo: Sklep „Krzyś”, ul. Morska 24

obszar wiejski

7.

Sołectwo Chałupy: LewiatanSklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Kaperska 44

8.

Sołectwo Chłapowo: Sklep Ogólno – Spożywczy, ul. Władysławowska 69

9.

Sołectwo Rozewie: Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Max”, ul. Osiedlowa 21

10.

Sołectwo Jastrzębia Góra: Polomarket, ul. Rozewska 1

11.

Sołectwo Tupadły: Sklep Spożywczy, ul. Pucka 29A

12.

Sołectwo Ostrowo: Sklep Spożywczy, ul. Zabytkowa 28

13.

Sołectwo Karwia: Sklep Konkol, ul. Kopernika 28

 


 

Po zakończeniu procedury weryfikacyjnej do II edycji Budżetu Obywatelskiego zakwalifikowano 31 z 33 zgłoszonych zadań. Dwa zadania zostały odrzucone, natomiast cztery zostały zmodyfikowane w celu ich zakwalifikowania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rozstrzygnięciami.

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów a następnie ich głosowanie. W Gminie Władysławowo w 2017 roku, w drugiej edycji budżetu obywatelskiego, przeznaczono do rozdysponowania 350 tys. zł z podziałem na zadania miejskie (200 tys. zł) i zadania wiejskie (150 tys. zł).

Zachęcamy wszystkich uprawnionych (mieszkaniec Gminy Władysławowo, który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 16. rok życia) do aktywnego uczestnictwa w procesie Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy oraz internetowo w terminie od 18 września do 2 października br. Sukces przyjęcia zgłoszonego projektu do realizacji zależy od Państwa zaangażowania w procesie głosowania.

 

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

Rozstrzygnięcie

1.

04.04.2017r.

 Tomasz Otrompka

wiejski

I Ty możesz poprawić bezpieczeństwo strażaka

W ramach zadania zostanie zakupione 6 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jakimi 
są „nomexy” czyli ubrania bojowe – dla strażaków z OSP Chłapowo

21.360,00 zł

przyjęty

2.

12.04.2017r.

Bogdan 
Worski

miejski

Utwardzenie ul. M. Konopnickiej 
i ul. A.F. Modrzewskiego płytami yombo we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie powierzchni ul. M. Konopnickiej na długości 90 m wraz z zatoczkami przy końcu ulicy ok. 30 m oraz utwardzenie nawierzchni ul. A.F. Modrzewskiego na długości 130 m.

70.000,00 zł

 

87.600,00 zł

przyjęty

3.

12.04.2017r.

Bogdan

Worski

miejski

Wykonanie oświetlenia przy 
ul. M. Dąbrowskiej i ul. M. Konopnickiej we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie od skrzyżowania ul. M. Dąbrowskiej z ul. Golla w kierunku skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej o długości 80 m i 2 punktów świetlnych a następnie wzdłuż ul. M. Konopnickiej 80 m i 2 punkty świetlne

26.400,00 zł

przyjęty

4.

13.04.2017r.

Marcin

Hintzke

miejski

„Skuteczny strażak”. Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy Władysławowo

W ramach zadania zostanie zakupione 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej oraz dedykowane dla ratownictwa kamery termowizyjne.

96.880,00 zł

przyjęty

5.

13.04.2017r.

Dorota

Jeka

miejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców

Gminy Władysławowo

powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

19.000,00 zł

przyjęty

6.

13.04.2017r.

Dorota

Jeka

wiejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców

Gminy Władysławowo

powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

7.840,00 zł

przyjęty

7.

13.04.2017r.

Mariusz Głowienke

miejski

Modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie wraz z ułożeniem modułu nawierzchni sportowej.

W ramach zadania zostanie wykonany remont i wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim oraz siatkarskim przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie

97.434,45 zł

 

99.716,10 zł

przyjęty

8.

21.04.2017r.

Mariusz Głowienka

miejski

Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ul. Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej Nr 3

W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe z kostki brukowej w przydrożnej wnęce, wzdłuż ul. Drogowców o szerokości 5 metrów i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania oraz odbioru dzieci ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

30.000,00 zł

przyjęty

9.

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Kaszubska chata w nowym świetle

W ramach zadania zostanie wykonany projekt techniczny oraz budowa oświetlenia drogowego przy ul. Zabytkowej na odcinku od głównego skrzyżowania w Ostrowie (z ul. Plażową), aż do rekonstruowanej zabytkowej chaty kaszubskiej.

57.100,00 zł

przyjęty

10

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie lokalnego charakteru

W ramach zadnia przewiduje się uporządkowanie oznakowania ulic poprzez wymianę obecnych tablic. Wymagana jest wymiana 44 słupów oraz 80 tabliczek z nazwami ulic w całej miejscowości Ostrowo. Nowe tablice będą dodatkowo opatrzone logo miejscowości.

19.434,00 zł

przyjęty

11.

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Bajkowe dywany z krokusów

W ramach zadnia przewiduje się zagospodarowanie gminnych terenów zielonych znajdujących się w granicach administracyjnych Ostrowa poprzez nasadzenie krokusów 
z udziałem lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci, dla których akcja będzie miała walor edukacyjny

3.825,00 zł

przyjęty

12.

24.04.2017r.

Damian

Glembin

wiejski

Ratujmy historie naszej kapliczki

W ramach zadnia zostanie wykonana modernizacja kapliczki 
w miejscowości Tupadły. Celem inwestycji jest przywrócenie stanu pierwotnego kapliczki oraz wzmocnienie jej wartości historycznej.

15.694,80 zł

przyjęty

13.

24.04.2017r.

Damian

Glembin

wiejski

Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Tupadły przy ul. Szkolnej. Inwestycja obejmuje wykonanie 4 słupów, 6 opraw typu metalo-halogen, szafki sterowniczej oraz okablowania.

54.000,00 zł

przyjęty

14.

25.04.2017r.

Barbara

Górecka

wiejski

Świetlica w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania przewiduje się zaadaptowane pomieszczeń Sala Jana Pawła II i Biblioteka wraz z toaletami przy Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze, celem stworzenia miejsca spotkań pozwalającego prowadzić działalność społeczno – kulturalną dla mieszkańców Jastrzębiej Góry, Tupadeł i Rozewia.

46.000,00 zł

przyjęty

15.

26.04.2017r.

Grzegorz

Wojak

miejski

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama

W ramach zadania zostanie przebudowany istniejący, stary, zniszczony ciąg pieszy wzdłuż ul. Abrahama. Zadanie zakłada wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami.

67.950,00 zł

przyjęty

16.

26.04.2017r.

Janusz

Halicki

wiejski

Siedziska na „Gabionach”

W ramach zadania proponuje się zabezpieczenie „gabionów” na odcinku ok. 50 mb, przy zejściu na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze. Zabezpieczenia służyłyby jako siedziska oraz w razie podejścia wody jako alternatywa przejścia „suchą stopą”

50.000,00 zł

odrzucony

 

Uzasadnienie odrzucenia zadania: Zgodnie z § 11  pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżet Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, Szacunkowe koszty proponowanego projektu nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzuWykonana zabudowa gabionami fragmentu klifu ma za zadanie ochronę brzegu morskiego, nie jest ona przeznaczona ani wskazana do wykorzystywania do celów rekreacyjnych.

17.

27.04.2017r.

Piotr

Dettlaff

miejski

„Plac zabaw pod żaglami”

W ramach zadania zostanie wykonana rewitalizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej poprzez ustawienie elementu w kształcie żaglowca, który oprócz funkcji zabawowej będzie elementem dekoracyjnym

99.847,00 zł

przyjęty

18.

27.04.2017r.

Piotr

Dettlaff

miejski

„Skwer Rybaka”

W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie rzeźby rybaka oraz kotwic. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka”

98.560,00 zł

 

 

 po zmianach:  „Skwer Rybaka” W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki nr 341/12 przy ul. we Władysławowie poprzez ustawienie rzeźby rybaka. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka   przyjęty

19.

27.04.2017r.

Andrzej

Batorski

wiejski

Utwardzenie płytami jumbo ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania proponuje się ułożenie na całej długości ulicy Wilków Morskich wraz z 11 dojazdami do posesji płyt jumbo (długości 262  m o szerokości 4 m)

100.000,00 zł

przyjęty

20.

27.04.2017r.

Sebastian

Nastały

miejski

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element – statek dla dzieci

W ramach zadania proponuje się ustawienie w centralnej części placu zabaw przy ul Łąkowej o nowy element jakim jest dziecięca atrapa statku.

10.617,00 zł

przyjęty

21.

27.04.2017r.

Sebastian

Nastały

miejski

Zakup i montaż lunety widokowej na końcu kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki”

Projekt polega na zakupie specjalnej, odpornej na wandalizm oraz warunki atmosferyczne lunety widokowej o powiększeniu 30x. Luneta zamontowana zostanie na stałe, na końcu istniejącej kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki” we Władysławowie.

6.700,00 zł

odrzucony

 

Uzasadnienie odrzucenia zadania: Zgodnie z § 11  pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżet Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Projekt wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla Rezerwatu „Słone Łąki” z dn. 03.11.2016r.

22.

28.05.2017r.

Konrad

Kędzior

miejski

Władysławowo – wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna

Zadanie polega na wykonaniu wielkiego napisu wieloformatowego, wykonany z blachy nierdzewnej, podświetlany ręcznie wyginanym neonem, na postumencie. Napis będzie umieszczony na terenie zielonym na rogu ulic Błękitnej Armii i Żeromskiego (przy płocie Jednostki Straży Granicznej).

92.250,00 zł

przyjęty

23.

28.04.2017r.

Renata

Ostrowska

wiejski

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 1,2m.

58.000,00 zł

 

 

po zmianach:

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 2m.

100.000,00 zł

przyjęty

24.

28.04.2017r.

Joanna

Szymańska

miejski

Wykonanie oświetlenia w części ul. Niepodległości – odcinek za przychodnią Wła-Med

Przedmiotem projektu ma być wykonanie oświetlenia chodnika i ulicy prowadzącego do budynków wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 14 i ul. 1000 Lecia P.P. 1

14.000,00 zł

przyjęty

25.

28.04.2017r.

Paweł

Kortals

miejski

Płyta ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną z bramkami

Zadanie polega na budowie płyty boiska piłkarskiego o wymiarach 55 x 90 m z bramkami. Lokalizacja inwestycji 
na koronie stadionu piłkarskiego  (teren wzniesiony, za ul. Unruga)

99.772,50 zł

przyjęty

26.

28.04.2017r.

Alina

Marzejon

wiejski

Kierunek Chłapowo

Projekt realizowany będzie na terenie wsi Chłapowo. Głównym jego celem jest wymiana i uzupełnienie oznakowania ulic oraz ustawienie drogowskazów Wymagana jest wymiana 67 słupów oraz 135 tabliczek.

45.780,00 zł

przyjęty

27.

28.04.2017r.

Radosław

Łojek

wiejski

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, Ostrowo,  Karwia.

29.274,00 zł

 

 

po zmianach

 

 

 

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra w obszarze ul. Słowackiego i Droga Rybacka, Tupadły – plac zabaw, Ostrowo – plac zabaw,  Karwia – teren przy Szkole Podstawowej.

 

25.000,00 zł

przyjęty

28.

28.04.2017r.

Wiolett

Patok

miejski

Remont chodnika 
na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po lewej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

 

 

po zmianach:

Remont chodnika 
na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po prawej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

przyjęty

29.

28.04.2017r.

Wioletta

Patok

miejski

Wymiana chodnika na ul. Morskiej 120 m

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika na odcinku ul. Morskiej od ul. Błękitnej Armii do ul. Ks. Merkleina idąc w kierunku morza po prawej stronie ok. 120 m.

25.000,00 zł

przyjęty

30.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Zmiana nawierzchni 
na ul. Spokojnej (od Alei Gwiazd do ul. Morskiej)

Zadanie polega na remoncie ulicy Spokojnej na odcinku od Alei Gwiazd Sportu do ul. Morskiej. Zakres prac to frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej, betonu asfaltowego 
o grubości 5 cm

100.000,00 zł

przyjęty

31.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Iluminacja Świetlna na Skwerze gen Józefa Hallera

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na Skwerze Gen. Hallera

18.000,00 zł

przyjęty

32.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Świąteczna iluminacja świetlna na ul. Hryniewieckiego

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na ul. Hryniewieckiego

20.000,00 zł

przyjęty

33.

28.04.2017r.

Tomasz

Otrompka

wiejski

Zwiększenie skuteczności działań ratownictwa drogowego na terenie Gminy Władysławowo

Zadanie polega na doposażeniu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w nożyce hydrauliczne do ewakuacji osób zakleszczonych w rozbitych pojazdach

8.000,00 zł

przyjęty

 

Sporządziła:
Wioleta Kowalska – Lewicka
dn. 13.06.2017 r.

 


 

Informujemy, że opublikowana została lista zgłoszonych zadań do II edycji BO Gminy Władysławowo po weryfikacji zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r.)


Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

Rozstrzygnięcie

1.

04.04.2017r.

 Tomasz Otrompka

wiejski

I Ty możesz poprawić bezpieczeństwo strażaka

W ramach zadania zostanie zakupione 6 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jakimi 
są „nomexy” czyli ubrania bojowe – dla strażaków z OSP Chłapowo

21.360,00 zł

przyjęty

2.

12.04.2017r.

Bogdan 
Worski

miejski

Utwardzenie ul. M. Konopnickiej 
i ul. A.F. Modrzewskiego płytami yombo we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie powierzchni ul. M. Konopnickiej na długości 90 m wraz z zatoczkami przy końcu ulicy ok. 30 m oraz utwardzenie nawierzchni ul. A.F. Modrzewskiego na długości 130 m.

70.000,00 zł

 

87.600,00 zł

przyjęty

3.

12.04.2017r.

Bogdan

Worski

miejski

Wykonanie oświetlenia przy 
ul. M. Dąbrowskiej i ul. M. Konopnickiej we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie od skrzyżowania ul. M. Dąbrowskiej z ul. Golla w kierunku skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej o długości 80 m i 2 punktów świetlnych a następnie wzdłuż ul. M. Konopnickiej 80 m i 2 punkty świetlne

26.400,00 zł

przyjęty

4.

13.04.2017r.

Marcin

Hintzke

miejski

„Skuteczny strażak”. Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy Władysławowo

W ramach zadania zostanie zakupione 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej oraz dedykowane dla ratownictwa kamery termowizyjne.

96.880,00 zł

przyjęty

5.

13.04.2017r.

Dorota

Jeka

miejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców

Gminy Władysławowo

powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

19.000,00 zł

przyjęty

6.

13.04.2017r.

Dorota

Jeka

wiejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców

Gminy Władysławowo

powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

7.840,00 zł

przyjęty

7.

13.04.2017r.

Mariusz Głowienke

miejski

Modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie wraz z ułożeniem modułu nawierzchni sportowej.

W ramach zadania zostanie wykonany remont i wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim oraz siatkarskim przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie

97.434,45 zł

 

99.716,10 zł

przyjęty

8.

21.04.2017r.

Mariusz Głowienka

miejski

Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ul. Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej Nr 3

W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe z kostki brukowej w przydrożnej wnęce, wzdłuż ul. Drogowców o szerokości 5 metrów i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania oraz odbioru dzieci ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

30.000,00 zł

przyjęty

9.

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Kaszubska chata w nowym świetle

W ramach zadania zostanie wykonany projekt techniczny oraz budowa oświetlenia drogowego przy ul. Zabytkowej na odcinku od głównego skrzyżowania w Ostrowie (z ul. Plażową), aż do rekonstruowanej zabytkowej chaty kaszubskiej.

57.100,00 zł

przyjęty

10

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie lokalnego charakteru

W ramach zadnia przewiduje się uporządkowanie oznakowania ulic poprzez wymianę obecnych tablic. Wymagana jest wymiana 44 słupów oraz 80 tabliczek z nazwami ulic w całej miejscowości Ostrowo. Nowe tablice będą dodatkowo opatrzone logo miejscowości.

19.434,00 zł

przyjęty

11.

24.04.2017r.

Robert

Radtke

wiejski

Bajkowe dywany z krokusów

W ramach zadnia przewiduje się zagospodarowanie gminnych terenów zielonych znajdujących się w granicach administracyjnych Ostrowa poprzez nasadzenie krokusów 
z udziałem lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci, dla których akcja będzie miała walor edukacyjny

3.825,00 zł

przyjęty

12.

24.04.2017r.

Damian

Glembin

wiejski

Ratujmy historie naszej kapliczki

W ramach zadnia zostanie wykonana modernizacja kapliczki 
w miejscowości Tupadły. Celem inwestycji jest przywrócenie stanu pierwotnego kapliczki oraz wzmocnienie jej wartości historycznej.

15.694,80 zł

przyjęty

13.

24.04.2017r.

Damian

Glembin

wiejski

Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Tupadły przy ul. Szkolnej. Inwestycja obejmuje wykonanie 4 słupów, 6 opraw typu metalo-halogen, szafki sterowniczej oraz okablowania.

54.000,00 zł

przyjęty

14.

25.04.2017r.

Barbara

Górecka

wiejski

Świetlica w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania przewiduje się zaadaptowane pomieszczeń Sala Jana Pawła II i Biblioteka wraz z toaletami przy Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze, celem stworzenia miejsca spotkań pozwalającego prowadzić działalność społeczno – kulturalną dla mieszkańców Jastrzębiej Góry, Tupadeł i Rozewia.

46.000,00 zł

przyjęty

15.

26.04.2017r.

Grzegorz

Wojak

miejski

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama

W ramach zadania zostanie przebudowany istniejący, stary, zniszczony ciąg pieszy wzdłuż ul. Abrahama. Zadanie zakłada wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami.

67.950,00 zł

przyjęty

16.

26.04.2017r.

Janusz

Halicki

wiejski

Siedziska na „Gabionach”

W ramach zadania proponuje się zabezpieczenie „gabionów” na odcinku ok. 50 mb, przy zejściu na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze. Zabezpieczenia służyłyby jako siedziska oraz w razie podejścia wody jako alternatywa przejścia „suchą stopą”

50.000,00 zł

odrzucony

 

Uzasadnienie odrzucenia zadania: Zgodnie z § 11  pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżet Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, Szacunkowe koszty proponowanego projektu nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzuWykonana zabudowa gabionami fragmentu klifu ma za zadanie ochronę brzegu morskiego, nie jest ona przeznaczona ani wskazana do wykorzystywania do celów rekreacyjnych.

17.

27.04.2017r.

Piotr

Dettlaff

miejski

„Plac zabaw pod żaglami”

W ramach zadania zostanie wykonana rewitalizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej poprzez ustawienie elementu w kształcie żaglowca, który oprócz funkcji zabawowej będzie elementem dekoracyjnym

99.847,00 zł

przyjęty

18.

27.04.2017r.

Piotr

Dettlaff

miejski

„Skwer Rybaka”

W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie rzeźby rybaka oraz kotwic. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka”

98.560,00 zł

 

 

po zmianach:

 

„Skwer Rybaka” W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki nr 341/12 przy ul. we Władysławowie poprzez ustawienie rzeźby rybaka. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka”   przyjęty

19.

27.04.2017r.

Andrzej

Batorski

wiejski

Utwardzenie płytami jumbo ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania proponuje się ułożenie na całej długości ulicy Wilków Morskich wraz z 11 dojazdami do posesji płyt jumbo (długości 262  m o szerokości 4 m)

100.000,00 zł

przyjęty

20.

27.04.2017r.

Sebastian

Nastały

miejski

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element – statek dla dzieci

W ramach zadania proponuje się ustawienie w centralnej części placu zabaw przy ul Łąkowej o nowy element jakim jest dziecięca atrapa statku.

10.617,00 zł

przyjęty

21.

27.04.2017r.

Sebastian

Nastały

miejski

Zakup i montaż lunety widokowej na końcu kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki”

Projekt polega na zakupie specjalnej, odpornej na wandalizm oraz warunki atmosferyczne lunety widokowej o powiększeniu 30x. Luneta zamontowana zostanie na stałe, na końcu istniejącej kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki” we Władysławowie.

6.700,00 zł

odrzucony

 

Uzasadnienie odrzucenia zadania: Zgodnie z § 11  pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżet Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Projekt wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla Rezerwatu „Słone Łąki” z dn. 03.11.2016r.

22.

28.05.2017r.

Konrad

Kędzior

miejski

Władysławowo – wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna

Zadanie polega na wykonaniu wielkiego napisu wieloformatowego, wykonany z blachy nierdzewnej, podświetlany ręcznie wyginanym neonem, na postumencie. Napis będzie umieszczony na terenie zielonym na rogu ulic Błękitnej Armii i Żeromskiego (przy płocie Jednostki Straży Granicznej).

92.250,00 zł

przyjęty

23.

28.04.2017r.

Renata

Ostrowska

wiejski

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 1,2m.

58.000,00 zł

 

 

po zmianach:

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 2m.

100.000,00 zł

przyjęty

24.

28.04.2017r.

Joanna

Szymańska

miejski

Wykonanie oświetlenia w części ul. Niepodległości – odcinek za przychodnią Wła-Med

Przedmiotem projektu ma być wykonanie oświetlenia chodnika i ulicy prowadzącego do budynków wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 14 i ul. 1000 Lecia P.P. 1

14.000,00 zł

przyjęty

25.

28.04.2017r.

Paweł

Kortals

miejski

Płyta ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną z bramkami

Zadanie polega na budowie płyty boiska piłkarskiego o wymiarach 55 x 90 m z bramkami. Lokalizacja inwestycji 
na koronie stadionu piłkarskiego  (teren wzniesiony, za ul. Unruga)

99.772,50 zł

przyjęty

26.

28.04.2017r.

Alina

Marzejon

wiejski

Kierunek Chłapowo

Projekt realizowany będzie na terenie wsi Chłapowo. Głównym jego celem jest wymiana i uzupełnienie oznakowania ulic oraz ustawienie drogowskazów Wymagana jest wymiana 67 słupów oraz 135 tabliczek.

45.780,00 zł

przyjęty

27.

28.04.2017r.

Radosław

Łojek

wiejski

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, Ostrowo,  Karwia.

29.274,00 zł

 

 

po zmianach

 

 

 

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra w obszarze ul. Słowackiego i Droga Rybacka, Tupadły – plac zabaw, Ostrowo – plac zabaw,  Karwia – teren przy Szkole Podstawowej.

 

25.000,00 zł

przyjęty

28.

28.04.2017r.

Wiolett

Patok

miejski

Remont chodnika 
na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po lewej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

 

 

po zmianach:

Remont chodnika 
na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po prawej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

przyjęty

29.

28.04.2017r.

Wioletta

Patok

miejski

Wymiana chodnika na ul. Morskiej 120 m

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika na odcinku ul. Morskiej od ul. Błękitnej Armii do ul. Ks. Merkleina idąc w kierunku morza po prawej stronie ok. 120 m.

25.000,00 zł

przyjęty

30.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Zmiana nawierzchni 
na ul. Spokojnej (od Alei Gwiazd do ul. Morskiej)

Zadanie polega na remoncie ulicy Spokojnej na odcinku od Alei Gwiazd Sportu do ul. Morskiej. Zakres prac to frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej, betonu asfaltowego 
o grubości 5 cm

100.000,00 zł

przyjęty

31.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Iluminacja Świetlna na Skwerze gen Józefa Hallera

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na Skwerze Gen. Hallera

18.000,00 zł

przyjęty

32.

28.04.2017r.

Joanna

Patok

miejski

Świąteczna iluminacja świetlna na ul. Hryniewieckiego

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na ul. Hryniewieckiego

20.000,00 zł

przyjęty

33.

28.04.2017r.

Tomasz

Otrompka

wiejski

Zwiększenie skuteczności działań ratownictwa drogowego na terenie Gminy Władysławowo

Zadanie polega na doposażeniu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w nożyce hydrauliczne do ewakuacji osób zakleszczonych w rozbitych pojazdach

8.000,00 zł

przyjęty

Sporządziła:
Wioleta Kowalska – Lewicka
dn. 13.03.2017r.

 

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji wnioskodawcy lub przedstawicielowi wniosku przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Burmistrza, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy zgłoszonych zadań do II edycji BO po weryfikacji. Burmistrz niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy lub przedstawicielem wniosku oraz właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub miejskich jednostek organizacyjnych. W spotkaniu, o którym mowa w ust. 3 bierze udział Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym w ciągu 3 dni rozpatruje wniesiony protest. Rozpatrzenie protestu jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania. W przypadku uznania protestu za zasadny wniosek proceduje się dalej z zachowaniem przepisów wskazanych w tym zakresie. W przypadku uznania protestu za niezasadny, wniosek pozostawia się bez dalszego procedowania.

 

 


 

Zgłoszone propozycje zadań do II edycji budżetu obywatelskiego Gminy Władysławowo  

 

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

04.04.2017r.

 Tomasz Otrompka

wiejski

I Ty możesz poprawić bezpieczeństwo strażaka

W ramach zadania zostanie zakupione 6 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych jakimi 
są „nomexy” czyli ubrania bojowe – dla strażaków z OSP Chłapowo

21.360,00 zł

2.

12.04.2017r.

Bogdan Worski

miejski

Utwardzenie ul. M. Konopnickiej 
i ul. A.F. Modrzewskiego płytami yombo we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie powierzchni 
ul. M. Konopnickiej na długości 90 m wraz z zatoczkami przy końcu ulicy ok. 30 m oraz utwardzenie nawierzchni ul. A.F. Modrzewskiego na długości 130 m.

70.000,00 zł

3.

12.04.2017r.

Bogdan Worski

miejski

Wykonanie oświetlenia przy 
ul. M. Dąbrowskiej i ul. M. Konopnickiej we Władysławowie

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie od skrzyżowania ul. M. Dąbrowskiej z ul. Golla w kierunku skrzyżowania 
z ul. M. Konopnickiej o długości 80 m i 2 punktów świetlnych 
a następnie wzdłuż ul. M. Konopnickiej 80 m i 2 punkty świetlne

26.400,00 zł

4.

13.04.2017r.

Marcin Hintzke

miejski

„Skuteczny strażak”. Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych oraz poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy Władysławowo

W ramach zadania zostanie zakupione 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej oraz dedykowane dla ratownictwa kamery termowizyjne.

96.880,00 zł

5.

13.04.2017r.

Dorota Jeka

miejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie 
z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

19.000,00 zł

6.

13.04.2017r.

Dorota Jeka

wiejski

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia

W ramach zadania zostaną zrealizowane bezpłatna szczepienia mieszkańcy  Gminy Władysławowo powyżej 70 roku życia. Opiekę medyczna osób zgłoszonych do programu obejmą Przychodnie 
z terenu Naszej Gminy, do których mieszkańcy zgłosili swoje deklaracje wyboru świadczeń medycznych.

7.840,00 zł

7.

13.04.2017r.

Mariusz Głowienke

miejski

Modernizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie wraz z ułożeniem modułu nawierzchni sportowej.

W ramach zadania zostanie wykonany remont i wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim oraz siatkarskim przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie

97.434,45 zł

8.

21.04.2017r.

Mariusz Głowienka

miejski

Wykonanie miejsc parkingowo – postojowych przy ul. Drogowców we Władysławowie, przy Szkole Podstawowej Nr 3

W ramach zadania zostaną wykonane miejsca postojowe z kostki brukowej w przydrożnej wnęce, wzdłuż ul. Drogowców 
o szerokości 5 metrów i na długości ok. 50 mb., celem ułatwienia mieszkańcom możliwości parkowania oraz odbioru dzieci 
ze szkoły po zakończeniu ich zajęć.

30.000,00 zł

9.

24.04.2017r.

Robert Radtke

wiejski

Kaszubska chata w nowym świetle

W ramach zadania zostanie wykonany projekt techniczny oraz budowa oświetlenia drogowego przy ul. Zabytkowej na odcinku od głównego skrzyżowania w Ostrowie (z ul. Plażową), aż do rekonstruowanej zabytkowej chaty kaszubskiej.

57.100,00 zł

10

24.04.2017r.

Robert Radtke

wiejski

Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie lokalnego charakteru

W ramach zadnia przewiduje się uporządkowanie oznakowania ulic poprzez wymianę obecnych tablic. Wymagana jest wymiana 44 słupów oraz 80 tabliczek z nazwami ulic w całej miejscowości Ostrowo. Nowe tablice będą dodatkowo opatrzone logo miejscowości.

19.434,00 zł

11.

24.04.2017r.

Robert Radtke

wiejski

Bajkowe dywany z krokusów

W ramach zadnia przewiduje się zagospodarowanie gminnych terenów zielonych znajdujących się w granicach administracyjnych Ostrowa poprzez nasadzenie krokusów z udziałem lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci, dla których akcja będzie miała walor edukacyjny

3.825,00 zł

12.

24.04.2017r.

Damian Glembin

wiejski

Ratujmy historie naszej kapliczki

W ramach zadnia zostanie wykonana modernizacja kapliczki 
w miejscowości Tupadły. Celem inwestycji jest przywrócenie stanu pierwotnego kapliczki oraz wzmocnienie jej wartości historycznej.

15.694,80 zł

13.

24.04.2017r.

Damian Glembin

wiejski

Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Tupadły przy ul. Szkolnej. Inwestycja obejmuje wykonanie 4 słupów, 6 opraw typu metalo-halogen, szafki sterowniczej oraz okablowania.

54.000,00 zł

14.

25.04.2017r.

Barbara Górecka

wiejski

Świetlica w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania przewiduje się zaadaptowane pomieszczeń Sala Jana Pawła II i Biblioteka wraz z toaletami przy Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze, celem stworzenia miejsca spotkań pozwalającego prowadzić działalność społeczno – kulturalną dla mieszkańców Jastrzębiej Góry, Tupadeł i Rozewia.

46.000,00 zł

15.

26.04.2017r.

Grzegorz Wojak

miejski

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Abrahama

W ramach zadania zostanie przebudowany istniejący, stary, zniszczony ciąg pieszy wzdłuż ul. Abrahama. Zadanie zakłada wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami.

67.950,00 zł

16.

26.04.2017r.

Janusz Halicki

wiejski

Siedziska na „Gabionach”

W ramach zadania proponuje się zabezpieczenie „gabionów” na odcinku ok. 50 mb, przy zejściu na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze. Zabezpieczenia służyłyby jako siedziska oraz w razie podejścia wody jako alternatywa przejścia „suchą stopą”

50.000,00 zł

17.

27.04.2017r.

Piotr Dettlaff

miejski

„Plac zabaw pod żaglami”

W ramach zadania zostanie wykonana rewitalizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej poprzez ustawienie elementu w kształcie żaglowca, który oprócz funkcji zabawowej będzie elementem dekoracyjnym

99.847,00 zł

18.

27.04.2017r.

Piotr Dettlaff

miejski

„Skwer Rybaka”

W ramach zadania proponuje się zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie rzeźby rybaka oraz kotwic. Miejsce będzie nosiło nazwę „Skwer Rybaka”

98.560,00 zł

19.

27.04.2017r.

Andrzej Batorski

wiejski

Utwardzenie płytami jumbo ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania proponuje się ułożenie na całej długości ulicy Wilków Morskich wraz z 11 dojazdami do posesji płyt jumbo (długości 262  m o szerokości 4 m)

100.000,00 zł

20.

27.04.2017r.

Sebastian Nastały

miejski

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element – statek dla dzieci

W ramach zadania proponuje się ustawienie w centralnej części placu zabaw przy ul Łąkowej o nowy element jakim jest dziecięca atrapa statku.

10.617,00 zł

21.

27.04.2017r.

Sebastian Nastały

miejski

Zakup i montaż lunety widokowej na końcu kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki”

Projekt polega na zakupie specjalnej, odpornej na wandalizm oraz warunki atmosferyczne lunety widokowej o powiększeniu 30x. Luneta zamontowana zostanie na stałe, na końcu istniejącej kładki edukacyjnej w rezerwacie „Słone Łąki” we Władysławowie.

6.700,00 zł

22.

28.05.2017r.

Konrad Kędzior

miejski

Władysławowo – wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna

Zadanie polega na wykonaniu wielkiego napisu wieloformatowego, wykonany z blachy nierdzewnej, podświetlany ręcznie wyginanym neonem, na postumencie. Napis będzie umieszczony na terenie zielonym na rogu ulic Błękitnej Armii i Żeromskiego (przy płocie Jednostki Straży Granicznej).

92.250,00 zł

23.

28.04.2017r.

Renata Ostrowska

wiejski

Budowa ciągu pieszego na ul. Garnizonowej

Zadanie polega na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika na ul. Garnizonowej, poprzez ułożenie kostki brukowej o długości 400 m i szerokości 2m.

58.000,00 zł

24.

28.04.2017r.

Joanna Szymańska

miejski

Wykonanie oświetlenia w części ul. Niepodległości – odcinek za przychodnią Wła-Med

Przedmiotem projektu ma być wykonanie oświetlenia chodnika i ulicy prowadzącego do budynków wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 14 i ul. 1000 Lecia P.P. 1

14.000,00 zł

25.

28.04.2017r.

Paweł Kortals

miejski

Płyta ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną z bramkami

Zadanie polega na budowie płyty boiska piłkarskiego o wymiarach 55 x 90 m z bramkami. Lokalizacja inwestycji na koronie stadionu piłkarskiego  (teren wzniesiony, za ul. Unruga)

99.772,50 zł

26.

28.04.2017r.

Alina Marzejon

wiejski

Kierunek Chłapowo

Projekt realizowany będzie na terenie wsi Chłapowo. Głównym jego celem jest wymiana i uzupełnienie oznakowania ulic oraz ustawienie drogowskazów Wymagana jest wymiana 
67 słupów oraz 135 tabliczek.

45.780,00 zł

27.

28.04.2017r.

Radosław Łojek

wiejski

Szachy dla każdego – mieszkańca i przyjezdnego

Zadanie polega na  montażu stołów betonowych do gry w szachy w miejscowościach: Jastrzębia Góra, Rozewie, Tupadły, Ostrowo, Karwia.

29.274,00 zł

28.

28.04.2017r.

Wiolett Patok

miejski

Remont chodnika na ul. Błękitnej Armii

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika od torów kolejowych do ul. Żeromskiego po lewej stronie ok. 350 m.

63.000,00 zł

29.

28.04.2017r.

Wioletta Patok

miejski

Wymiana chodnika na ul. Morskiej 120 m

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika na odcinku 
ul. Morskiej od ul. Błękitnej Armii do ul. Ks. Merkleina idąc 
w kierunku morza po prawej stronie ok. 120 m.

25.000,00 zł

30.

28.04.2017r.

Joanna Patok

miejski

Zmiana nawierzchni na ul. Spokojnej (od Alei Gwiazd do ul. Morskiej)

Zadanie polega na remoncie ulicy Spokojnej na odcinku od Alei Gwiazd Sportu do ul. Morskiej. Zakres prac to frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej, betonu asfaltowego 
o grubości 5 cm

100.000,00 zł

31.

28.04.2017r.

Joanna Patok

miejski

Zakup i montaż świątecznej iluminacji świetlnej

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na Skwerze Gen. Hallera

18.000,00 zł

32.

28.04.2017r.

Joanna Patok

miejski

Zakup i montaż świątecznej iluminacji świetlnej

Zadanie polega na zakupie i montażu świątecznej iluminacji świetlnej na ul. Hryniewieckiego

20.000,00 zł

33.

28.04.2017r.

Tomasz Otrompka

wiejski

Zwiększenie skuteczności działań ratownictwa drogowego na terenie Gminy Władysławowo

Zadanie polega na doposażeniu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w nożyce hydrauliczne do ewakuacji osób zakleszczonych w rozbitych pojazdach

8.000,00 zł

 

 

 

Sporządziła:
Wioleta Kowalska – Lewicka
dn. 04.05.2017 r.

 

 


 Jak możesz wziąć udział w Budżecie Obywatelskim?
 

Propozycję  projektu  do  realizacji  może  złożyć  każdy  mieszkaniec  Gminy Władysławowo,  który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 16 rok życia. Każda  osoba  może  zaproponować  dowolną  liczbę  projektów.


Krok 1 - POMYSŁ

Decydujesz na co wydać publiczne pieniądze. Zgłaszasz co potrzebne jest w Twojej okolicy, w Twoim mieście: uważasz, że potrzebny jest plac zabaw, boisko, park, a może jakieś wydarzenie kulturalne lub działania edukacyjne...

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów a następnie ich głosowanie. W Gminie Władysławowo w 2017 roku, w drugiej edycji budżetu Burmistrz wydzielił 350 tys. zł na pomysły Mieszkańców, z podziałem na zadania miejskie 200 tys. zł i zadania wiejskie 150 tys. zł.

Krok 2 - POPARCIE POMYSŁU

Aby zgłosić swoje zadanie musisz zebrać grupę ludzi, którzy poprą Twój pomysł. Mogą to być sąsiedzi, członkowie rodziny, każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad budżetem ukończy 16 lat! Tak - Budżet Obywatelski skierowany jest również do młodych mieszkańców naszej Gminy. Nie ma też znaczenia, w której miejscowości Gminy mieszkasz. Najważniejsze, że jesteś mieszkańcem Gminy Władysławowo.

Formularz dostępny jest na stronie bip.wladyslawowo.pl, wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim we Władysławowie: w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku), w Biurze Rady Miejskiej (II piętro, pok. 205),  w Bibliotece Miejskiej oraz jej filiach   Pamiętaj projekt nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych,  potrzebujesz zebrać poparcie 15 mieszkańców Gminy Władysławowo. Poparcie możesz zbierać wśród osób, które w roku procedowania nad budżetem  ukończą 16 rok życia i są mieszkańcami Gminy Władysławowo.

Krok 3 - ZŁOŻENIE WNIOSKU

Kiedy zebrałeś już poparcie dla swojego pomysłu, musisz opisać swój pomysł na odpowiednim formularzu. Nie martw się, że jest w nim zbyt wiele rubryk. Jak to zrobić zawsze mogą podpowiedzieć Tobie pracownicy Urzędu Miejskiego we Władysławowie

W kilku zdaniach opisz konkretnie zadanie, które zostanie przez Ciebie zgłoszone. Wskaż komu będzie służyć projekt i jakie grupy mieszkańców skorzystają na jego realizacji. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu, jak wpłynie na jakość życia mieszkańców.

listownie na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J Hallera 19, 84-120 Władysławowo (z adnotacją na zaklejonej kopercie „Budżet obywatelski”),
osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Gen. J. Hallera 19 
elektronicznie na adres bo@wladyslawowo.pl

Krok 4 - WERYFIKACJA PROJEKTU

Swój projekt czyli wypełniony formularz wraz z poparciem musisz złożyć do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2016 roku. Teraz zajmą się nim członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, aby sprawdzić czy uwzględniłeś wszystkie koszty, czy Twój projekt jest zgodny z przepisami, czy może być realizowany na terenie gminy lub na gruncie, należącym do gminy. Członkowie  Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego mają na to czas do 25 czerwca 2017 roku. Jeśli zdarzy się, że w tym samym miejscu będą dwie różne propozycje projektów do realizacji członkowie Zespołu spróbują wraz z Tobą stworzyć wspólny projekt tak, aby pogodzić wszystkich zainteresowanych.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Projekty zostaną ocenione według kryteriów, a w szczególności: 
1) zgodności projektu z zadaniami własnymi miasta,
2) zgodności  projektu  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  z  przepisami  prawa  lokalnego i dokumentami strategicznymi miasta,
3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym gminy,
4) dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców gminy,
5) racjonalności realizacji projektu,
6) realności kosztów realizacji projektu,
7) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Burmistrza, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o wynikach weryfikacji. W przypadku uznania protestu za zasadny wniosek proceduje się dalej, w przypadku uznania protestu za niezasadny, wniosek pozostawia się bez dalszego procedowania. Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

Krok 5 - PROMOCJA PROJEKTÓW

W momencie, gdy Twój projekt przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną możesz zacząć promować swój pomysł, aby jak najwięcej mieszkańców zechciało na niego oddać swój głos. To najtrudniejszy moment, gdyż trzeba zachęcić mieszkańców, sąsiadów i znajomych, aby zechcieli zagłosować. Zachęć teraz jak największą liczbę mieszkańców do wyboru najciekawszych projektów do zrealizowania...

Do 10 lipca 2017 r. nastąpi opublikowanie listy projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Kolejność zadań na liście jest ułożona zgodnie z datą wpływu zgłoszenia projektów.

Krok 6 - GŁOSOWANIE

Bierzesz udział w głosowaniu. Od ilości zebranych głosów będzie zależało czy Twój projekt zostanie zrealizowany. Głosować będziesz mógł od 11 września 2017r. do 24 września 2017 r. w różnych punktach na terenie Gminy. Listę punktów do głosowania ogłosi Burmistrz Władysławowa...

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu. Każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 16 rok żucia będzie głosował JEDEN RAZ na maksymalnie pięć projektów - poprzez postawienie znaku X przy wybranych przez siebie projektach na specjalnym formularzu. Formularz głosowania pobrać można w wyznaczonych punktach do głosowania. Oddanie  większej liczby  kart  do  głosowania,  wskazanie  więcej  niż pięciu  projektów  lub  oddanie czystej karty bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

Krok 7 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników wyboru projektów nastąpi do 30 września 2017 r. Te projekty, które zdobędą największą liczbę głosów zostaną zrealizowane w 2018 roku! Jeśli Twój projekt zwyciężył oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty! I o to chodzi właśnie w Budżecie Obywatelskim - aby swój projekt poprzez głosowanie i poparcie innych mieszkańców Gminy został zrealizowany. Już teraz zastanów się, jakie działania warto zrealizować w kolejnych edycjach BO Gminy Władysławowo...

Po podliczeniu ważnych głosów Burmistrz Władysławowa poda do publicznej wiadomości listę projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku. Zakwalifikowane  zostaną  projekty  z  największą,  kolejną liczbę głosów  poparcia,  których  łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok. W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania.

Krok 8 - REALIZACJA PROJEKTÓW 

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontynuacja realizacji projektu w kolejnym roku budżetowym.

Wszystkie informacje, zasady oraz procedury znajdziesz w regulaminie, który powinieneś przeczytać zanim zaczniesz wypełniać formularz!

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki:

1) Jak złożyć wniosek?

2) Regulamin II edycji Budżetu Obywatelskiego

3) Formularz zgłoszeniowy projektu BO
STANOWISKO 
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

odnośnie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.

 

 

Dziękuję Państwu za udział w konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację – 2017 rok.

Konsultacje społeczne odbywały się w dniach 16 stycznia do 27 stycznia 2017 r. i zostały poprzedzone akcją informacyjną. W trakcie trwania konsultacji społecznych ww. projektu uchwały nie złożono żadnych propozycji i uwag.

Wierzę, że taki stan rzeczy jest podyktowany tym, że przygotowany projekt uchwały jest jasny, czytelny i spełnia oczekiwania mieszkańców Gminy Władysławowo.

Mam nadzieję, że wszystkie kolejne konsultacje społeczne, spotkają się z Państwa zainteresowaniem i aktywnym udziałem.

 

                                                                                                                                            Z poważaniem:

                                                                                                                                  Burmistrz Władysławowa

                                                                                                                                          /-/ Roman Kużel

Załączniki:
1) zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 11-2016 - treść projektu uchwały
2) zał nr 2 do Zarządzenia
3) Zarządzenie Burmistrza
4) Zarządzenie Nr 5.2017 Burmistrza Władysławowa z dn. 5.01.2017 r.
5) Wyniki Konsultacji dot. BO na 2017 r. 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
projektu uchwały

 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:

od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

w formie:

1. otwartego,   protokołowanego   spotkania   z   mieszkańcami Gminy Władysławowo,   organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. od godz. 17:00  w sali 103 (I piętro) Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19.

2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie /parter budynku/ w godzinach pracy urzędu

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:
- drogą elektroniczną na adres: bo@wladysławowo.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację dostępny jest pod załączonym linkiem.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie 
przekazane w innej formie niż złożone na formularzu konsultacji społecznych, złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 16 stycznia 2017 r. bądź po dniu 27 stycznia lutego 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem nie będą uwzględnione.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.