MAKÓW PODHALAŃSKI (od 2001 roku)

Maków Podhalański    Flaga Polski

Gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W skład gminy wchodzi miasto Maków Podhalański (siedziba gminy) oraz 6 wsi: Grzechynia, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Gmina Maków Podhalański położona jest na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Makowskiego, w dolinie rzeki Skawy i jej dopływów.

Współpraca gmin Władysławowo-Maków Podhalański rozpoczęła się w lipcu 2001 roku po tragicznej powodzi, która dotkliwie dotknęła Maków. Niespotykane od wielu lat gwałtowne burze, które były spowodowane ścieraniem się frontów atmosferycznych wzdłuż linii Wisły i jej dopływów, przynosiły coraz to nowe ulewy. To wszystko sprawiło, że rzeka Wisła i jej dopływy nie mogły pomieścić takich mas wody. Małe strumienie górskie zamieniały się w potężne rzeki-wodospady, które zabierały drzewa, zrywały ziemię z łąk i pól, torowały sobie nowe koryta, żeby szybciej dopłynąć w dół. Na swej drodze zrywały drogi, łamały mosty. Na docierające z mediów tragiczne informacje błyskawicznie zareagował ówczesny Burmistrz Władysławowa Adam Drzeżdżon, który zadzwonił do władz Makowa z propozycją pomocy. I tak autokar wypełniony darami od mieszkańców Władysławowa wyruszył na południe Polski. Wracając nad morze zabrał makowske dzieci, by wyrwać je choć na chwilę z traumy jaką przeżyły. Konsekwencją tych wydarzeń było zawarcie partnerstwa miast, które z powodzeniem trwa do dziś. Corocznie odbywa się międzygminna wymiana kolonijna dzieci oraz spotkania władz samorządowych.

Zobacz: Rewizyta w Makowie Podhalańskim


LAMSTEDT (od 1992 roku)

Lamstedt    Flaga Niemiec

Gmina zbiorowa istnieje począwszy od reformy terytorialnej z roku 1972 i skupia gminy Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe i Stinstedt.

Gminę zbiorową Börde Lamstedt w skrócie można scharakteryzować w trzech słowach – las, woda i odległość. Leży ona przy „Drei-Kreise-Eck“ od strony Cuxhaven i graniczy z powiatami Stade i Rotenburg. Gminę tą o powierzchni 178 km2 zamieszkuje około 6100 osób. Już w 1963 roku prawie wszystkie gminy należące do Börde dobrowolnie połączyły się ze sobą tworząc pierwszą w Dolnej Saksonii gminę zbiorową. Siedziba administracji gminy zbiorowej od czasu jej utworzenia znajduje się w miejscowości Lamstedt wraz z jedyną świątynią – kościołem pw. św. Bartłomieja, ważnymi ośrodkami publicznymi i wspaniałą infrastrukturą.

Partnerstwa Władysławowa i Lamstedt nie byłoby bez polskiego inżyniera Ryszarda Wzorka, który w 1990 roku pracował przy budowie wieży telewizyjnej w miejscowości Rahden i mieszkał u Pani Herty Beier. Był on zaprzyjaźniony z małżeństwem z Lamstedt Karlem-Heinzem i Waltrautą Hautop. Dzięki tej znajomości Ryszard Wzorek poznał ówczesnego zastępcę Burmistrza Lamstedt Heino Schiefelbeina. Przed świętami Bożego Narodzenia Pan Ryszard pojechał do Władysławowa, zabierając ze sobą materiały informacyjne o związku gminnym Börde Lamstedt. Po przyjeździe nad polskie morze Pan Ryszard spotkał się z Burmistrzem Władysławowa i przedstawił mu proponowany zakres współpracy z Börde Lamstedt. Następnie wrócił do Lamstedt z pozytywną odpowiedzią. 6 czerwca 1992 roku, po wzajemnych wizytach na przełomie lat 1991/1992, przedstawiciele gmin, jakimi byli, ze strony Władysławowa: Burmistrz Adam Goleń i Przewodniczący Rady Krystian Sagola, ze strony Lamstedt: Burmistrz Klaus Wiesen i Sekretarz Ingo F. Heinemann, podpisali „Wspólne oświadczenie dotyczące partnerskich stosunków pomiędzy Związkiem Gminnym Börde Lamstedt w Republice Federalnej Niemiec i Gminą Władysławowo w Rzeczypospolitej Polskiej”. To był początek wielkiej przyjaźni, która trwa i rozkwita po dziś dzień.

Zobacz: Obchody 25-lecia współpracy z Gminą Zbiorową Börde Lamstedt

Zobacz: 900-lecie gminy partnerskiej Lamstedt

 

SCALEA (od 2017 roku)

Scalea    Flaga Włoch

Scalea jest miasteczkiem położonym w południowych Włoszech, w regionie Kalabria i liczy ok. 12 tys. mieszkańców. Początki miasta sięgają VIII w. p.n.e.

Gospodarka opiera się głównie na turystyce oraz usługach związanych z jej promowaniem. Dzięki swojemu stałemu łagodnemu klimatowi Scalea staje się w okresie letnim celem nadmorskich wyjazdów wakacyjnych: tutejsze plaże cieszą się ogromną popularnością, morze jest krystalicznie czyste, a latem liczba ludności potraja się sięgając nawet 100 000 odwiedzających dziennie. Ważną rolę odgrywa świat sportu, zwłaszcza piłki nożnej. W tym mieście urodziło się wielu piłkarzy reprezentujących takie drużyny jak: Juventus, Cagliari, Fiorentina, czy Bari. Obecnie odbywają się tu międzynarodowe imprezy piłkarskie skierowane do młodych zawodników oraz inne wydarzenia sportowe i kulturalne związane ze światem motoryzacji, zjazdy pasjonatów motocykli oraz samochodów zabytkowych. Organizowane są tutaj także wydarzenia związane z jeździectwem, piłką siatkową, pływactwem, wędkarstwem, paralotniarstwem, narciarstwem wodnym, tańcem, raftingiem na rzece Lao, spadochroniarstwem, a także – dzięki obecności lotniska małego kabotażu – z lotnictwem sportowym.

Wyjątkowe miejsce na tle miejscowej panoramy kulturalnej zajmuje także muzyka wraz z zespołem muzycznym Città di Scalea, a także dzięki licznym wydarzeniom organizowanym w ciągu roku, również dla młodzieży. Działalność stowarzyszeń zrzeszających pasjonatów teatru i tańca uzupełnia i wzbogaca kalendarz spektakli tworzonych przez obywateli. Miasto charakteryzuje się zróżnicowaną kulturą bogatą w inicjatywy teatralne i filmowe, a w szkołach uczy się duża liczba młodzieży. Na terenie miasta znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum, zaś samo miasto współpracuje z licznymi krajowymi ośrodkami kultury, m.in. z Uniwersytetem Kalabryjskim w Cosenzy, jednostkami nadzoru archeologicznego i kulturowego podlegającym włoskiemu Ministerstwu Kultury. Co roku, 16 lipca Scalea organizuje obchody związane ze świętą patronką miasta, Matką Boską Madonna del Carmine, które odbywają się w kościele Santa Maria dell’Episcopio (IX w.) w historycznej części miasta.

Scalea utrzymuje bliskie związki z Polską. Oficjalne statystyki podają, że w Kalabrii zameldowanych jest ok. 3 600 Polaków. W samej gminie Scalea mieszka ok. 30 Polaków. Pielęgnują oni polskie tradycje, kulturę i historię. Utrzymują bliskie kontakty z ambasadą RP w Rzymie. W maju bieżącego roku Honorowe Obywatelstwo Scalei otrzymał ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino Tomasz Orłowski.

Zobacz: Współpraca z włoską gminą Scalea stała się faktem

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.