Sesja Rady Miejskiej Władysławowa - cz.2 (14.11.2018)

Druga i ostatnia część transmisji sesji Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 roku. Proponowany porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,25344.html

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.