Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Władysławowa 2018-2023

21 listopada w sali 103 Urzędu Miejskiego we Władysławowie odbyła się inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Władysławowa (2018-2023). Podczas obrad doszło do ślubowania Burmistrza oraz radnych, wybrano także prezydium i składy komisji. Proponowany porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,25449.html

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.